Press: Svenska pressreleaser: 17 juli 2006
KMR

ADHD-FÖRENINGEN ATTENTION GÖR SKÄL FÖR SIN MILJON FRÅN LÄKEMEDELSBOLAGEN – VILL TYSTA KRITIKERNA
2006-07-17 08:24


I ett pressmeddelande riktat till de ”som har ansvar för publiceringen” i media krävde ADHD-föreningen Attention nyligen ett stopp för kritik av föreningens verksamhet och den amfetaminbehandling och andra ADHD-droger som man förespråkar.
Vad de dock inte säger är att de fått betalt för att propagera för de preparat som kritiseras.


Läkemedelsbolaget Eli Lilly har satsat hårt på att få ADHD-medicinen Strattera godkänd i Sverige. Man har bland annat investerat en miljon i patientföreningen Attention i syfte att denna förening ska sälja idén om ”mer resurser till utredning och medicinsk behandling av ADHD”.

Nyligen släppta rapporter som KMR tagit del av visar att det i samband med Strattera fanns flera fall av självmord, 400 fall av självmordsbeteende, 990 fall av aggressioner och våldsbeteende och 360 fall av psykoser – på bara tre år (totalt 1750 fall). http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf ) Och då ska man också veta att underrapporteringen är mycket stor – det uppskattas att bara 1-10 procent av alla fall av allvarliga skadeverkningar rapporteras.

Detta nonchalerar styrelsen i Attention fullständigt när de vill stoppa kritikerna, vilket är ett totalt svek mot deras medlemmar. Deras ensidiga propaganda för alla ADHD-droger och stora förakt för de alternativ som presenteras kan bara förklaras med att de har fått betalt för att göra reklam för preparaten.

Som en kommentar från verkliga livet – och som en kontrast till Attentions betalda halleluja-berättelser - kan några amerikanska föräldrar få berätta vad som hände med deras barn när dessa fick ”behandling” med Strattera:

”Jag fick sluta ge min (10-åriga) son från Strattera… han började bli mycket våldsam. Bet en syster och högg en annan med en blyertspenna. När vi pratade med honom kunde han inte berätta vad som egentligen hände. Bara att han började vilja skada människor och sig själv. Han var arg och ledsen hela tiden… Vi slutade ge honom Strattera och han är tillbaka till sitt vanliga irriterande jag. Jag trodde aldrig jag skulle vara glad över att se det.”

”Min 6-åriga son fick Strattera i en vecka. Hans personlighet och fysiska uppträdande ändrades drastiskt efter första dosen och försämrades dagligen under resten av veckan. Han var zombieliknande, mycket elak…”

”… efter några veckor, var han mycket, mycket mer hyper. Han är 9 och bet min yngre son och sprang omkring non stop.”

”Båda [mina barn] hade våldsamma utbrott (som inte funnits tidigare hos någon av dem), kraftigt illamående, huvudvärk, och fruktansvärda humörsvängningar. När de slutade med medicinen, försvann alla dessa symtom.”

En nyligen gjord undersökning i USA visar att skadeverkningar och överdoser från ADHD-droger ledde till att närmare 3100 spädbarn, barn, tonåringar och vuxna var tvungna att uppsöka akuten förra året i USA. Många dödsfall har rapporterats.

Och i början av februari i år kunde man i en rapport från amerikanska läkemedelsverket (FDA) läsa om 51 dödsfall sedan 1999 vid behandling med amfetaminpreparat (som Ritalina och Concerta). Man kunde läsa om 25 dödsfall från hjärtskador och 54 rapporter om allvarliga hjärtskador.
(Rapporten: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202B1_05_FDA-Tab05.pdf ; The Guardian: Ritalin heart attacks warning urged after 51 deaths in US, http://www.guardian.co.uk/frontpage/story/0,,1707535,00.html
Och man ska som tidigare sagts veta att experter bedömer att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar rapporteras till läkemedelsmyndigheterna. Det faktiska antalet dödsfall och skadeverkningar kan därför uppskattas vara upp till 10 gånger så stort.

Att läkemedelsbolagen betalar patientföreningar för att göra reklam för deras preparat är ingen nyhet. I USA skapades på 1990-talet motsvarigheten till Attention, ADHD-föreningen CHADD, med miljontals kronor från läkemedelsbolaget Ciba-Geigy (idag Novartis). http://cspinet.org/integrity/nonprofits/children_and_adults_with_attention_deficit_hyperactivity_disorder_chadd.html
Något man valde att inte meddela, varken till media eller sina medlemmar. Det blev stor uppståndelse när detta avslöjades. CHADD har varit den största förespråkaren för amfetaminet Ritalina under alla år och den accelererande försäljningen följer sponsringen exakt. Det konsumeras ca 12 ton Ritalina per år bland barn och ungdomar – förutom övrig amfetamin och andra ADHD-droger, vilket sammanlagt torde uppgå till ca 20-25 ton. Något som i flera år starkt kritiserats av FN narkotikaorgan, INCB, där man anklagar CHADD för att gå i spetsen för den höga konsumtionen.

Barnläkaren Leif Elinder som är en stark kritiker till ADHD-diagnosen, men främst medicineringen, påpekar helt riktigt att det påstådda tillståndet ADHD inte kan testas fram på något sätt. Biologiskt sett finns det helt enkelt inte. Ingen kan motsäga detta.

Styrelsen i Attention har genom sitt hårda arbete för ADHD-droger och genom sina krav på cen sur av kritik verkligen gjort skäl för pengarna från läkemedelsbolagen. Hade det inte varit för det höga antalet skadeverkningar, där dödsfall, självmord, aggressioner, psykoser och hallucinationer haft en allt större framträdande plats skulle man kunna avfärda det som en mindre form av ”hjärnsläpp”, men nu är det mycket allvarligt och ett totalt svek mot sina medlemmar som man skall företräda. Mycket effektiva alternativ finns och man borde förespråka dessaistället för att förlöjliga dem som man gjort.


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.