Press: Svenska pressreleaser: 16 juni 2006
KMR

 

DROGER FÖR ADHD ORSAKADE 3100 AKUTFALL
2006-06-16 08:24

logo
Biverkningar och överdoser från ADHD-droger ledde till att närmare 3100 spädbarn, barn, tonåringar och vuxna var tvungna att uppsöka akuten förra året i USA. Många dödsfall har rapporterats. När nu ledande psykiatriker gör gällande att över 75 000 vuxna i Sverige har ADHD och skall få amfetamin kommer vi snart att få se en epidemi av biverkningar även här.

Forskare vid U.S. Centers for Disease Control and Prevention i USA har upptäckt att problemen med de centralstimulerande medlen, främst Ritalina, som används för att behandla ADHD är större än man tidigare trott. Upptäckten redovisades i majnumret av den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA får närmare 3,5 miljoner barn och ungdomar, samt 1,5 miljoner vuxna dessa högst beroende-, hallucinations- och psykosframkallande droger. Biverkningarna är många och allvarliga. 25 säkra dödsfall har rapporterats till amerikanska läkemedelsverket FDA bara mellan 2000 och 2003 (New Scientist 18 febr 2006 ). Man vet att enbart ett fåtal fall av biverkningar (1-10%) rapporteras till FDA och att siffran därför är långt högre i verkligheten.

Många patienter som kom in på akuten hade hjärtproblem med bröstsmärtor och snabba hjärtslag och med högt blodtryck. Vid många dödsfall har läkare trott att det rört sig om vanliga hjärtfel när det istället var ADHD-drogerna som varit dödsorsaken. Ett omskrivet fall i USA var Sheina som dog under kraftiga konvulsioner i armarna på sin mor – hos psykiatrikern som skrev ut amfetaminet.

Hallucinationer hos barn är inte ovanligt enligt New England Journal of Medicine. Barn ser insekter, ormar och andra kryp. En pojke kom skrikande till sin mamma som pratade i telefon: ”Mamma, mamma ta bort dem från mig!” Han såg stora insekter i taket som föll ner på honom. En annan läkartidning rapporterade om tre barn som fick kraftiga hallucinationer. En pojke såg tigrar, lejon och andra djur snurra runt i en virvel av färger”. Även i Gillbergs (numera strimlade) undersökning förekom tre fall av hallucinationer. Vad gjorde Gillberg då? Jo, då sänkte han bara doseringen. Barn på gränsen till hallucinationer! Är detta vetenskap?

– Nej, det är ren nerdrogning, menar Peter Anstrin, redaktör för KMR:s tidning Mänskliga Rättigheter, som noggrant följt amfetaminbehandlingen nationellt och internationellt sedan slutet av 1980-talet. Redan då förekom det bevis för alla de biverkningar som vi ser idag. Men ingen ville lyssna, det var bara KMR som varnade för det här missbruket. Journalisterna förstår inte den effekt på barn som amfetaminet har. Missbrukare skrattar högt när de hör att barnen skulle få ökad ”koncentrationsförmåga”. De kallar det att ”flumma” när de i åtta timmar i sträck kan sitta och skruva isär en radioapparat – utan att få ihop den. Amfetamin orsakar detta. Doseringen av det mycket rena, outspädda amfetamin som barnen får är förhållandevis hög. Om vuxna får samma dosering som ett barn, så håller de sig vakna hela natten, rejält uppskruvade. Amfetamin är dessutom toleranshöjande och efter ett tag börjar man därför lida av abstinensbesvär vid samma dosering. Det är ingen medicin – det är e! n ren drog och det är ren nerdrogning, säger Peter Anstrin.

Bara sedan 2004 har det kommit över 40 internationella varningar från läkemedelsverk och andra officiella myndigheter angående psykiatriska droger, varav ADHD-drogerna rönt stor uppmärksamhet.

Professor Gillberg hävdade i radioprogrammet Vetandets värld i slutet på 1980-talet att ”Ritalina tillhör de minst farliga barnpsykofarmaka vi har” och lade därmed grunden till den kontroversiella behandlingen. Då undrar man hur resten är. Fast då skall man veta att Gillberg hade ”tät kontakt” med läkemedelsbolaget som tillverkar Ritalina (enligt deras marknadschef på den tiden).

Men det är inte bara i USA dessa problem uppstår. Nyligen dog en norsk pojke av hjärtsvikt som använt Ritalina i flera år (www.tidskriftet.no/quiz). I Australien har 400 fall rapporterats av allvarliga biverkningar från ADHD-droger. Det handlar om allt från hjärtattacker, hallucinationer, magsmärtor, insomnia, allvarlig viktreducering, depressioner och konvulsioner till rena dödsfall. Ett sjuårigt och ett femårigt barn har dött. När Ritalina godkändes i Australien i augusti förra året ökade antalet receptutskrivningar från 523 i augusti 2005 till 5800 i januari 2006.

– Psykiatrikerna struntar i att barn dör. De försöker faktiskt dölja det, säger Peter Anstrin. Nästan alla psykiatriker som förespråkar amfetamin är finansiellt kopplade till läkemedelsbolagen. Vissa svenska psykiatriker har skrivit ett avtal med läkemedelsbolagen att inte avslöja några uppgifter utan att konsultera bolaget först. Det är närmast kriminellt att agera så när barn dör. Om 3100 människor fick åka till akuten för hjälp måste man ju förstå att det är ett gigantiskt problem med alla biverkningar.

Man har försökt att lansera ”amfetaminfritt” amfetamin för ADHD, men det har inte gjort någon skillnad. Strattera är en av dessa mediciner. Journalisten Robert Aschberg på tidningen Aftonbladet publicerade en artikelserie i Aftonbladet i maj i år som visade att det i samband med Strattera fanns flera fall med självmord, 400 fall av självmordsbenägenhet, 990 fall med aggressioner och våldsbeteende och 360 fall av psykoser – på bara tre år. Detta hade mörklagts av läkemedelsbolaget och psykiatrikerna som jobbade med Strattera.

Även journalister är ”finansiellt kopplade” till ADHD-industrin. Journalisten och bloggaren Kjell Häglund for nyligen ut i ett okontrollerat raseriutbrott i sin kolumn i tidningen Journalisten och körde ner alla kritiker till amfetaminbehandlingen med ordval som hämtade från en överaktiv femåring. Han menade att det absolut inte var någon fara med amfetamin till barn och att de bara mår bra av det – och att alla kritiker har FEL! Det har han hävdat i flera år på Internet. Han förlöjligade även en pappa som startade en webbsida efter att hans son dog av Ritalina. Vad som dock inte framkom var att hans närmaste anhöriga, fru och svärfar, jobbar inom ADHD-industrin. Kjell Häglund skriver på en av sina bloggar den 25 november 2004:
”Min fru arbetar med barn som har adhd/damp, och min svärfar [Tore Duvner, vår anm] är en av Sveriges främsta forskare på området, så jag har liksom blivit ingift i engagemanget … Finns ju inte en "dampunge" som mår SÄMRE av medicineringen.”
Så var det med den jävigheten.
Även journalisten och författarinnan Vanna Beckman, som ivrigt förespråkat amfetaminbehandlingen och ännu ivrigare kritiserat alla kriktiker av densamma, är ”ingift”. Hennes man, psykiatriker Tom Fahlén, också extremt kritisk mot kritikerna, ingår i Gillbergsekten och därmed ADHD-industrin.

Psykiatriker kopplade till läkemedelsbolag hårdlanserar nu amfetamin och andra ADHD-droger i Sverige. Det gör man genom att skruva upp siffrorna för antalet människor som har ADHD. Man har plötsligt gått över till vuxna som påstås ha ADHD. Sammanlagt 75 000 vuxna (240 000 har nämnts) i Sverige skulle ha drabbats av ADHD.

ADHD är en påstådd ”hjärnstörning” som inte kan mätas med några som helst blodtester eller andra kemiska eller biologiska tester.Den finns helt enkelt inte som en biologisk störning. Det är bara ett antagande utan giltiga grunder. Det är dock detta antagande som berättigar psykiatrikerna att droga ner barn med amfetamin.


För mer information tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.