Press: Svenska pressreleaser: 19 maj 2006
KMR

 

Stockholm 19 maj 2006

LÄKEMEDELSVERKET HAR SLUTAT ATT TJÄNA ALLMÄNHETEN

 

Registrerar livsfarlig psykiatrisk drog med mängder av fall av självmord, självmordsförsök, aggressioner, psykoser, hallucinationer och våldsbeteenden. Psykiatriker finansiellt kopplade till läkemedelsbolag.

Samtidigt som Aftonbladet publicerade en sju sidor lång artikelserie under tre dagar i slutet av april(19-22 april) i år om Eli Lillys nya ADHD-medicin och dessa allvarliga biverkningar, godkände Läkemedelsverket Strattera. Strattera är ett ”recyclat” SSRI-medel (antidepressivt) som nu återanvänds för ADHD.

Nyligen släppta rapporter som KMR tagit del av visar att det i samband med Strattera fanns flera fall med självmord, 400 självmordsförsök, 990 fall med aggressioner och våldsbeteende och 360 fall av psykoser – på bara tre år (totalt 1750 fall). Idag är siffrorna förmodligen mångdubblade.

Aftonbladet som fick ta del av dessa uppgifter publicerade olika fall med dessa ”biverkningar”; en pojke som tog sitt liv, en kvinna som blev hatisk och en pojke som bröts ner och fick självmordstankar ett kort tag efter intag. Mitt under denna artikelserie registrerar Läkemedelsverket Strattera. Normalt sett brukar det ske med pukor och trumpeter från läkemedelsbolagens sida. Denna gång var det helt tyst.

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har varnat för alla antidepressiva medel till barn och ungdomar och kräver en ”black label”-varning på burkarna; den kraftigaste varningen. Även inom EU måste nu varningar utskrivas på burkarna enligt Europakommissionen. En undersökning som KMR gjort visar dock att det svenska Läkemedelsverket och Läkemedelskommittéerna inte har gjort något effektivt för att minska utförskrivningarna efter Europakommissionens beslut. Att de dessutom registrerar Strattera visar på en total nonchalans vad det gäller allmänhetens säkerhet.

Man litar istället på de psykiatriska experter som Läkemedelsverket anlitar och som alla har finansiella kopplingar till de läkemedelsbolag vars produkter de rekommenderar. När det gäller Strattera kan vi bland annat nämna psykiatriker Christopher Gillbergs undersökning av Strattera.

Enligt skribenten Janne Larsson som fått ut papper från Läkemedelsverket(1), så skrev Eli Lilly kontrakt med Gillberg 2003. Tillsammans skulle de testa ADHD-medicinen Strattera och få ut den i Europa. Undersökningen blev dock en smärre katastrof och nu vill de helst tysta ner den, Gillberg i synnerhet. Helst skulle han nog vilja pappersstrimla den om han vågade.
På frågan från forskningskommittén vid Göteborgs universitet vilka risker för skador och obehag som olika aktörer och berörda kan utsättas för” blev svaret: ”Vi bedömer att studien inte medför några medicinska risker för patienten.” Och: Allvarliga bieffekter är ytterst sällsynta.”

Man skulle enligt ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet få ihop 40 testpersoner, men fick efter mycket besvär bara ihop 24 testpersoner. 4 av dem fick inte starta. Tur för dem kanske. För 40 procent av de resterande 20 personerna fick avbryta testet på grund av allvarlig biverkningar (leverskada, sköldkörtelskada, aggressivitet, depression och förhöjt blodtryck). 30 procent avbröt testet på grund av inga resultat. Och 15 procent avbröt helt enkelt genom att aldrig komma tillbaka.
Kvar fanns bara två personer i Gillbergs prestigefyllda undersökning. En har genomfört studien, en är kvar.

Men det är egentligen inga problem för Gillberg, för detta är en undersökning han aldrig kommer att publicera i en vetenskaplig tidskrift. Publicerades denna skulle Strattera kunna få dras tillbaka omedelbart. Men om den skrivs om tillsammans med Lillys PR-avdelning så skulle vi via massmedia få reda på att ”vissa” upplevde en positiv effekt under ett antal veckor (men aldrig att de övriga slutade).

Det märkliga är dock att Läkemedelsverket godkände Strattera. Men egentligen är det inte heller så märkligt om man känner till hur läkemedelsindustrin fungerar. Läkemedelsverket är idag egentligen ett privatfinansierat verk vars utgifter till 99 % betalas av läkemedelsindustrin. Alla löner och utgifter kommer alltså från de bolag vars produkter man är tillsatta att bevaka.

Detta är även ett internationellt problem av stora mått inom hela medicinen, men främst inom psykiatrin. I slutet av april i år publicerade flera stora tunga tidningar som New York Times, USA TODAY och Wall Street Journal artiklar som avslöjade att de psykiatriker som ”röstade” fram psykiska sjukdomar till psykiatrins diagnosbibel, DSM, har ekonomiska kopplingar till de läkemedelsbolag - som sedan säljer psykiatriska droger för att behandla dessa ”sjukdomar” och ”störningar”.

DSM används av så gott som alla psykiatriker runtom i världen. Man slår upp ett syndrom – och skriver ut den rekommenderade medicinen. Ungefär som en kokbok. Psykiatrikerna behöver inte längre tänka – bara skriva recept. DSM är till stor del finansierad av läkemedelsindustrin via amerikanska psykiatriförbundet APA.

1968 var DSM på 199 sidor och idag är den på 886 sidor med 374 mentala sjukdomar och störningar. Det finns få idag som kan undgå en diagnos – om man så vill. ”Besvärliga” barn kan diagnostiseras med ”trotssjukdom” eller ”beteendestörning”. Vuxna med shoppingssjukan, lottosyndromet eller med PTSD, post traumatisk störning, något som förr drabbade krigsskadade från Vietnamkriget, men idag ges till människor som sett en hemsk film eller varit utsatt för en smärre bilolycka.

Detta är en miljardindustri för psykiatrin och dess allierade, den psykiatriska läkemedelsindustrin. Men det är också ett hot mot demokratin. Diagnosen ”Psykisk sjukdom ej på annat sätt klassificerad” påminner om de forna sovjetiska psykiatrikernas storhetstid. Allt fler beteenden klassificeras som psykiatriska ”sjukdomar” och ”störningar”. Psykiatrin har lagt beslag på och sjukförklarat våra vardagsproblem. Någon bot finns definitivt inte, det erkänner de själva. Istället menar de att ”patienten” nu måste gå på mediciner livet ut. Läkemedelsbolagen jublar. Det är ju det de har betalt psykiatrikerna för.

Trots alla 886 sidor så finns det INGEN objektiv medicinsk testning för att bevisa någon som helst kemisk eller medicinsk obalans i de störningar och sjukdomar som nämns i DSM. Något psykiatrikerna själva erkänner. Man kan då undra hur man kan spendera miljardbelopp på att försöka bota något som inte existerar - om man inte ser de finansiella kopplingarna.

Samma människor som ”skapat” och därefter ”röstat” (det sker faktiskt genom handuppräckning) för att samma ”sjukdomar” skall införlivas i DSM, har ekonomiska kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar de mediciner man rekommenderar i DSM för de sjukdomar man röstat fram!

En rapport som publicerades i mars månad i år (JAMA) visade att 56 procent av de 170 panelmedlemmar som övervakar DSM har finansiella kopplingar till industrin. Mer alarmerande är att 100 procent av ”experterna” vad det gäller DSM:s kapitel för känslostörningar var finansiellt involverade i ett läkemedelsbolag. Känslostörningar är också den stora ”mjölkkossan” inom den psykiatriska industrin.

Samma förhållande råder i Sverige. Så gott som alla Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets ”psykiatriska experter” har kopplingar till de läkemedelsbolag vars produkter de rekommenderar. Aftonbladet skrev om två kända psykiatriker i Sverige som fått miljonbelopp av läkemedelsbolaget. Bägger är ”experter” hos Läkemedelsverket. Då är det inte svårt att förstå varför Läkemedelsverket registrerade Strattera trots uppgifter om självmord, psykoser, hallucinationer m.m.

Det finns säkert tjänstemän på Läkemedelsverket som vill väl, men verket som sådant har fallit i klorna på de ”psykiatriska experter” som nu styr verkets psykiatriska avdelning. Var det kanske meningen när verket frikopplades från Socialstyrelsen i slutet på 1980-talet? Läkemedelsverket tjänar uppenbarligen inte längre allmänheten, de tjänar sina nya uppdragsgivare, läkemedelsbolagen.

Och om vi undrar över varför psykiatrin producerar så många livsfarliga patienter som släpps ut på gatan så har vi svaret här. De psykiatriska drogerna är den direkta orsaken, det har KMR hävdat i över 25 år.

 

(1) Gillberg/Kadesjö/Lilly, Ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet, 29 november 2002, inkom 14 januari 2003. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/application_gillberg_strattera_ethics_committee.PDF

 

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till: www.cchr.org

För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.