Press: Svenska pressreleaser: 15 mars 2006
KMR

 

Stockholm 15 mars 2006

NORGE CHOCKAT EFTER FNs KRITIK AV AMFETAMINBEHANDLINGEN. NORSKA SOCIALMINISTERN KRÄVER SNABBUTREDNING AV ADHD-OMRÅDET EFTER MISSTANKE OM FORSKNINGSFUSK OCH FINANSIELLA KOPPLINGAR TILL LÄKEMEDELSBOLAG.


Professor Christopher Gillberg hålls ansvarig för den katastrofala utvecklingen av barn på amfetamin i Norge. Åtta av tio barn med diagnosen ADHD, över 12 000 barn, i Norge får amfetamin eller andra psykiatriska droger. FN:s kontrollorgan för narkotika är mycket bekymrat över utvecklingen. Även i Sverige har utvecklingen skenat iväg, enligt FN.

Kritiken har fått den norska socialministern att kräva en snabbutredning av ADHD-området. Hon vill också få information om hur psykiatrikers kopplingar till läkemedelsindustrin påverkat den ofantliga utskrivningen av droger till barn. Starka kopplingar till svenska barnpsykiatriker visar att svensk barnpsykiatri, med Gillberg i spetsen, varit orsak till den enorma amfetaminutskänkningen.

Reaktionerna i Norge på avslöjandena om att åtta av tio barn med diagnosen ADHD får amfetamin och andra psykiatriska droger har gjort allmänheten chockerad.

Informationen i flera TV-program och dagstidningar om att de vanliga ”ADHD-medicinerna” har orsakat plötsliga dödsfall, hjärt- och leverskador, ökad risk för fientlighet och självmordsbeteende, har gjort att allmänheten fått upp ögonen för vad psykiatriker egentligen åstadkommer. (Se bl.a. Livsfarlig medisin til barn, http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article571068.ece )

Chocken över de dokumenterade skadeverkningarna av medlen och att 12 000 barn fick dessa droger, förstärktes ytterligare av att chefen för det norska kompetenscentret för ADHD, Gerd Strand – som trots alla kända skadeverkningar inte hade sett några alls – i TV sade: ”… varför i hela världen ska jag bry mig om det där då.”

Till skillnad från FN tyckte Strand att det var bra att det ”gick uppåt”, att fler barn fick amfetamin. Hon beklagade att inte tillräckligt många fick ”behandlingen”. Strand har tillsammans med Christopher Gillberg, Björn Kadesjö och Läkemedelsverkets Lars-Olof Janols tagit fram ett diagnosformulär (”5-15”) som nu ska in i den svenska skolhälsovården, som ska garantera att fler barn får beteckningen ADHD och med den amfetaminbehandling.

– Gillberg har hela tiden anklagat KMR för att ha stoppat utvecklingen av amfetaminbehandlingen i Sverige, och det får vi tacka för nu, säger Peter Anstrin, redaktör på KMR:s tidning ”mänskliga rättigheter”. Om inte KMR agerat sedan 1988 hade vi förmodligen haft uppemot 20 000 barn på amfetamin i Sverige idag.

Christopher Gillberg har haft en avgörande betydelse för utvecklingen i Norge. Under flera år har han lett ett omfattande projekt vid namn ”Barn i Bergen-projektet”. Utifrån sin roll som forskare vid universitetet i Bergen propagerade han för ökad utskrivning av amfetamin i en norsk tidningsartikel från 2001. I artikeln försvarade han till och med den otroliga utskrivningen av amfetamin i USA och skrev att man där inte ”funnit bevis för att för många barn fick förskrivet mediciner”. I stället var det så enligt Gillberg ”att många barn tidigare inte fick den behandling de borde ha fått”. Problemet i olika länder var enligt Gillberg att för få barn fick mediciner eller att de ”behandlas med för små doser för att uppnå fullgod effekt”. I USA får fyra miljoner barn amfetamin för ADHD.

Gillberg har nu ”nedmonterats” i Norge och han har avgått ur ”Barn i Bergen projektet”, norska vetenskapliga rådet såväl som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i Sverige.

– Vi får nu hoppas att man kan ”tända av” alla de 12000 barn som idag får amfetamin på falska grunder. För det finns ett intensivt forskarfusk runt denna behandling, säger Peter Anstrin. En annan norsk känd psykiatriker (Aanonsen), med kopplingar till Gillberg, avslöjades av den svenska skribenten Janne Larsson, med att ha avlägsnat 70 % av deltagarna i en studie om amfetamin till vuxna. De som hade allvarliga biverkningar eller inga verkningar alls, togs helt enkelt bort ur studien! Detta har även uppmärksammats stort i Norge.

Internationella KMR har skickat ett memo till norska socialministern där man varnar för att utvecklingen kan komma att bli som i USA med en “behandlingsmodell” som övergått till ren amfetaminutskänkning. http://www.kmr.nu/div/Norway.pdf

År 2006 får alltså 12 000 norska barn ”ADHD-mediciner”, men inte ens det räcker för experterna. Den chock den norska allmänheten kände över ansvarslösheten hos kompetenscentrets chef mildrades inte av avslöjandena om att de psykiatriker som drivit utvecklingen ”framåt” hade täta band till läkemedelsindustrin. Landets främste barnpsykiatriker, Pål Zeiner, visade sig ha fått 170 000 kronor förra året av de läkemedelsbolag som tillverkar ”ADHD-medicin”. Zeiner hade gjort sig förtjänt av pengarna genom att i media säga: ”Lyckligtvis så ger både Strattera [Eli Lillys nya ’ADHD-medicin’] och de gamla medicinerna [amfetamin] mycket få biverkningar.” Zeiner har också varit med om att ta fram de norska ”evidensbaserade” riktlinjerna för utskrivning av psykofarmaka till barn ”med ADHD”.
Hele intervjuet med overlege Pål Zeiner http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/5527014.html Dessa riktlinjer måste nu göras om och den norska socialministern kräver att kopplingarna mellan psykiatriker och läkemedelsbolag undersöks.

Men i Sverige är socialminister Berit Andnor och vårdminister Ylva Johansson helt tysta. Det borde de inte vara med tanke på att psykiatriker i Sverige lyckats genomdriva en ökning i utskrivningen av amfetamin som till och med är större än den i Norge! Under åren 2000-2004 har utskrivningen i Sverige ökat 6 gånger – den näst största procentuella ökningen av alla länder på FN:s lista.

Ett antal politiker i Sverige har manipulerats av läkemedelsindustrins och psykiatrins budskap om att ”korta ner köerna för utredning av ADHD-problematik”. De tycks inte förstå att fler ADHD-utredningar av biologiskt inriktade psykiatriker och läkare automatiskt leder till att fler barn får stämpeln ADHD – och med den amfetamin. Det framgår klart av medias undersökning av utvecklingen i Norge att mer resurser till ”utredning” bara betyder att än fler barn sätts på amfetamin och annan psykofarmaka.

Hur lång tid ska det ta innan svenska myndigheter berättar sanningen om de dödliga effekterna av amfetaminpreparaten och andra medel för ADHD? Hur lång tid ska det ta innan psykiatriker förbjuds skriva ut dessa droger till normala barn utan någon fysisk eller kemisk abnormitet?


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till: www.cchr.org

För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.