Press: Svenska pressreleaser: 14 november 2005
KMR

 

 

Stockholm 14 nov 2005

ANTIDEPRESSIVA MEDEL KAN SKAPA SJÄLVMORDSBETEENDE OCH FIENTLIGHET HOS BARN OCH UNGDOM – NY VARNINGSTEXT

 

Nu gäller Europakommissionens direktiv om antidepressiva medel. På alla burkar skall stå: ”skall inte ges till barn och ungdom under 18 år”.

Medlen kan nämligen skapa självmordsbeteende och aggression hos barn och ungdomar. I så gott som alla skolskjutningar i USA är antidepressiva med i bilden.

Europakommissionen gav i augusti direktiv om att varningstext skulle införas på alla antidepressiva medel (SSRI/SNRI-preparat) inom 30 dagar. Läkemedelsverket i Sverige har till sist och till synes mycket motvilligt följt direktivet.

Läkare och allmänhet kan nu läsa följande text i produktresuméerna för de olika antidepressiva medlen i FASS: ”skall inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år”. Det sägs i texten att olika prövningar visat att barn och ungdomar som får dessa medel löper större risk att göra självmordsförsök och bli aggressiva än barn som fått sockerpiller (placebo).

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) har ända sedan slutet av 1980-talet varnat för de skadliga effekterna av dessa piller. Med anledning av att så mycket våld och elände följde i dess spår kallade vi dem ”mördarpiller”. På bara några år efter registreringen i USA hamnade Prozac på toppen av biverkningslistan. Och ledande psykiatriker har ända sedan dess ljugit för allmänheten och påstått att de nya antidepressiva medlen var ”säkra och effektiva”.

I Sverige har barnpsykiatrikern (tillika det vetenskapliga rådet på Läkemedelsverket) Anne-Liis von Knorring och hennes kollega barnpsykiatrikern Gunilla Olsson under många år propagerat för utskrivning av dessa medel till barn och ungdom – trots att de aldrig varit godkända för denna åldersgrupp. Budskapet har varit: ”… antidepressiva medel är effektiva”; ”Medicinerna är inte riskabla att använda”. Propagandan har lett till att över 10 000 barn och ungdomar får SSRI-preparat – som alltså ÖKAR risken för självmord och fientlighet.

I så gott som alla skolskjutningar i USA är antidepressiva och/eller Ritalina med i bilden. Alla förövare vi kunnat få ut dokument om hade tagit en psykiatrisk drog.

Läkemedelsverket har följt psykiatrikernas råd och höga tjänstemän som Björn Beerman och Jane Ahlqvist Rastad har deltagit i marknadsföringen av pillren.

När det till sist stod klart för dessa psykiatriker och för Läkemedelsverkets representanter att sanningen om de antidepressiva medlens skadliga effekter inte längre kunde stoppas tog de sin tillflykt till det ursprungliga SSRI-preparatet, Prozac/Fontex. Det som vi ursprungligen varnade för.

Trots att Prozac visat sig ge dubbelt så stor risk för självmordstankar och självmordsbeteende jämfört med sockerpiller gladde sig Beerman i media åt att Eli Lilly lämnat in en ansökan om att få medlet godkänt för barn. Han sade i början av året: ”Troligen kommer vi inom en snar framtid att ha ett SSRI som godkänts på indikationen depression.”

Men så blev det inte. I stället gäller Europakommissionens varningar också Prozac/Fontex. Men psykiatriker och Eli Lilly kämpar emot och har försökt sabotera kommissionens direktiv. Och Läkemedelsverket har fortfarande inte lyckats införa varningstexten i Prozacs produktresumé.

När varningarna om Prozac till sist kommer att utfärdas kommer det att fullständigt bekräfta vad Kommittén för Mänskliga Rättigheter sagt sedan slutet av 1980-talet! Redan år 1988 berättade vi att dessa piller framkallar vålds- och självmordsbeteende hos barn. Vi skickade utförlig dokumentation om detta till Läkemedelsverket i början av 1990-talet. Där avfärdades dokumentationen som ”ovetenskaplig”. Det tog alltså 17 år att få myndigheten att motvilligt berätta sanningen.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till http://www.cchr.org
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.