Press: Svenska pressreleaser: 1 november 2005
KMR

 

Stockholm 2005-11-01

RITALINA – MÖRKLÄGGNING AV SJÄLVMORD

 

Behandling med Ritalina har orsakat självmord och själmordsförsök hos barnLäkemedelsverket kände till ”21 fall av självmordsförsök och 6 självmord” men godkände ändå Ritalina.

Djupt inifrån Läkemedelsverkets arkiv har handlingar dykt upp som säger att amfetaminpreparatet Ritalina, som ges till barn ”med ADHD”, orsakar depression och har lett till självmord och självmordsförsök.
Läkemedelsverket kände till dessa katastrofala skadeverkningar när man den 15 juni i år godkände försäljningen av Ritalina i Sverige. Inga varningar gavs till läkare och allmänhet.Det är skribenten Janne Larsson som fått tag i dokument som visar att läkemedelsbolaget Novartis och Läkemedelsverket känt till självmorden och självmordsförsöken. När Peter Anstrin på KMR ringer upp två ansvariga på Läkemedelsverket för att fråga om de känner till om det finns några självmordstendenser i samband, svarar de att de inte känner till något om detta. En av dem är högsta ansvarig för riskbedömningar på verket. Dokumenten som visar att så är fallet är hämtade direkt från Läkemedelsverket.Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnade den 28 juni för att de amfetaminpreparat som skrevs ut till barn med diagnosen ADHD kunde ge ”synhallucinationer, självmordstankar, psykotiskt beteende, såväl som aggression eller våldsamt beteende”. Man skrev dock inget om självmord eller självmordsförsök.Narkotikapreparatet Ritalina hade i Sverige varit indraget i 37 år – sedan missbrukskatastrofen på 60-talet. Men svenska psykiatriker har under de senaste åren krävt att många barn ska ges Ritalina och annan centralstimulantia – under den falska förespeglingen att narkotikan för barn ”med ADHD” skulle verka som insulin för diabetiker.
Läkemedelsverkets psykiatriska specialistläkare har gått i spetsen för kampanjen och påstått att det inte finns några allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar med amfetaminpreparat.När det brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline (GSK) år 2003 försökte få sitt bästsäljande antidepressiva medel Seroxat godkänt för barn framkom det att bolaget redan 5 år tidigare känt till att medlet ökade självmordsrisken för barn. Detta avslöjande ledde till att ansökan avslogs och till att det brittiska läkemedelsverket istället förbjöd all utskrivning av Seroxat till barn och ungdomar.
Historien såg ut att upprepa sig i Sverige. Läkemedelsbolaget Novartis ansökte under 2004 om att få Ritalina godkänt för barn – i ett land i den unika positionen att ha förbjudit medlet redan på 1960-talet. Novartis hade inte på lång tid haft någon anledning att lämna in dokumentation i andra länder, men i Sverige var man tvungen att göra det. Och i de inlämnade dokumenten (skrivna redan år 2000!) avslöjas det under rubriken självmord: ”det är känt att behandling med Ritalina och behandlingens plötsliga upphörande kan orsaka depression hos en del patienter…” (”it is known that Ritalin therapy and its sudden discontinuation may cause depression in some patients…”)
Under samma rubrik avslöjade Novartis: ”Vid en sökning i Novartis internationella databas över säkerhetsdata hittades 21 fall av självmordsförsök och 6 självmord, i tillägg till 25 rapporter om självmordsbenägenhet hos patienter 6-48 år, 56 % av patienterna var barn under 16 år.” (”A search of the Novartis international safety data base allowed the identification of 21 cases of attempted suicide and six suicides, in addition to 25 reports of suicidal ideations in patient aged 6-48 years, 56% of whom were children aged less than 16 years.”)Men till skillnad från den brittiska läkemedelsmyndigheten agerade inte Läkemedelsverket till barnens försvar. Tvärtom. Man godkände i juni 2005 Ritalina och gömde informationen om självmord och självmordsförsök! Allmänhet, läkare och politiker fick inget veta.
Nu har man också sekretessbelagt det dokument som berättar om självmorden och självmordsförsöken: ”berört läkemedelsbolag kan lida skada… om den efterfrågade dokumentationen i aktuellt godkännandeärende lämnas ut”. Ingen ska få veta.Den myndighet som ska vara till för allmänhetens bästa godkänner, under påtryckningar från psykiatriker och läkemedelsbolag, ett narkotikaklassat medel som kan ge massor av skadliga effekter – däribland alltså självmord.Denna gigantiska medicinska skandal innefattar också FDA, som kan förväntas ha känt till medlets dödliga effekter – men inte agerat.


För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.