Press: Svenska pressreleaser: november 2005
KMR

 

Stockholm nov 2005

Läkemedelsverket bekräftar självmordsrisk vid Ritalinabehandling – men ljuger för statsrådet Ylva Johansson

Nu bekräftar Läkemedelsverket att man fått information om risken ”för depression och självmord i samband med behandling med Ritalina”.

Samtidigt har myndigheten fullständigt vilselett statsrådet Ylva Johansson, och sagt att allmänheten redan blivit informerad om dessa allvarliga skadeverkningar.

 


I ett svar i riksdagen den 16 november (Svar på fråga 2005/06:336 om Läkemedelsverket och Ritalina) berättar Ylva Johansson vad hon fått veta. Hon säger att information om ”risk för depression och självmord i samband med behandling med Ritalina ingick i det underlag som Novartis lämnade in till verket i samband med ansökan om godkännande”.

Det här går rakt emot vad KMR fick veta när vi i oktober ringde upp Läkemedelsverket och frågade om de kände till några självmordstendenser i samband med Ritalinabehandling. Då visste man inget alls om det här.

Men sedan dess har minnet uppenbarligen blivit bättre. Nu bekräftar man för första gången vad som står i läkemedelsbolaget Novartis inlämnade underlag.

Till statsrådet Ylva Johansson har myndigheten också uppgett att denna information ”lyfts fram”, att man är medveten om riskerna och att ”denna medvetenhet avspeglas i de varningar och försiktighetsmått som har inkluderats i produktinformationen till läkemedlet”; att ”ingen viktig information beträffande Ritalina har undanhållits”.

Ylva Johansson borde ha kontrollerat uppgifterna bättre – de är nämligen fullständigt felaktiga!

Vem som helst kan gå till produktresumén för Ritalina i FASS (www.fass.se) och genast konstatera att det inte alls ”lyfts fram” någon information om att narkotikan kan ge depression och självmord – denna viktiga information har Läkemedelsverket helt och hållet undanhållit.

I Novartis sekretessbelagda expertrapport från år 2000 stod det: ”det är känt att behandling med Ritalina och behandlingens plötsliga upphörande kan orsaka depression hos en del patienter…” (”it is known that Ritalin therapy and its sudden discontinuation may cause depression in some patients…”). Och ”Vid en sökning i Novartis internationella databas över säkerhetsdata hittades 21 fall av självmordsförsök och 6 självmord, i tillägg till 25 rapporter om självmordsbenägenhet hos patienter 6-48 år, 56 % av patienterna var barn under 16 år”. (”A search of the Novartis international safety data base allowed the identification of 21 cases of attempted suicide and six suicides, in addition to 25 reports of suicidal ideations in patient aged 6-48 years, 56% of whom were children aged less than 16 years.”)

Ylva Johansson säger i riksdagen att hon ”förutsätter att Läkemedelsverket inom ramen för sitt uppdrag noga tillser att all relevant information om läkemedel når förskrivare och patienter”.  Det är dags att sluta ”förutsätta” – och att i stället kräva att myndigheten låter allmänhet och läkare veta vad som finns dolt i arkiven!

I veckan har Läkemedelsverket tvingats utfärda varningar om att Prozac/Fontex inte ska ges till barn och ungdomar. Den 18 november fick allmänhet och läkare veta att prövningar visat att barn och ungdomar som får Prozac/Fontex (och andra antidepressiva medel) löper större risk att göra självmordsförsök och bli aggressiva än barn som får sockerpiller (placebo). Det här är varningar som fullständigt bekräftar vad Kommittén för Mänskliga Rättigheter sagt sedan slutet av 1980-talet! Redan år 1988 berättade vi att dessa piller framkallar vålds- och självmordsbeteende hos barn. Vi skickade utförlig dokumentation om detta till Läkemedelsverket i början av 1990-talet. Där avfärdades dokumentationen som ”ovetenskaplig”. Det tog alltså 17 år att få myndigheten att motvilligt berätta sanningen.

Hur lång tid ska det ta innan myndigheten berättar sanningen om de extremt skadliga effekterna av Ritalina?


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till http://www.cchr.org


För ytterligare information: 08-83 85 18
 
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.