Press: Svenska pressreleaser: 16 oktober 2005
KMR

 

Stockholm 2005-10-06

Förenta Nationerna griper in i kontroversen om neddrogning av barn. Varnar för psykiatriska diagnoser och skadlig"ADHD-medicin"

DET AMERIKANSKA LÄKEMEDELSVERKET (FDA) UTFÄRDAR SEPARAT EN ALLVARLIG VARNING FÖR PSYKOFARMAKA SOM GES TILL BARN MED STÄMPELN ADHD

ENGELSKA LÄKARE UPPMANADE ATT SLUTA SKRIVA UT ANTIDEPRESSIVA MEDEL TILL UNGDOMAR UNDER 18 ÅR PGA SJÄLVMORDSRISKEN


I en unik rapport har världens främsta grupp till skydd för barns rättigheter, FNs Committee on the Rights of the Child, utfärdat en kraftig varning mot att falskeligen stämpla barn med den psykiatriska diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och mot att ge dem kraftiga "ADHD-mediciner".

I sin sammanfattande observation av rapporter från Australien, Finland och Danmark angående uppfyllandet av FNs Barnkonvention, uttryckte kommittén oro för att "[ADHD] och Attention Deficit Disorder (ADD) blir feldiagnosticerade och att psykostimulerande mediciner därför blir överförskrivna, trots de växande bevisen på de skadliga effekterna av dessa mediciner".

Jan Eastgate, president för den internationella övervakaren av psykiatrin, Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) var nöjd med rapporten. "Feldiagnosticeringen och den psykiatriska neddrogningen av barn är övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och vi vill lovorda kommittén för dess åtgärd", säger hon.

FNs kommitté manar till att "andra former av omsorg och behandling" ska användas för att handha besvärliga beteenden hos barn.

Det uppskattas att 17 miljoner barn nu får personlighetsförändrande psykofarmaka, och Förenta Nationerna är den senaste i raden av organ som varnar allmänheten för den skada dessa medel kan åstadkomma på barn. Efter alla rapporter om skadeverkningar - inklusive rapporter om dödsfall - har myndigheterna tvingats gå igenom de kliniska prövningarna av den psykofarmaka som ges till barn och ungdomar. Denna översyn har bekräftat att dessa psykiatriska droger kan ge biverkningar i forma av hallucinationer, fientlighet, agitation, aggression, självmordstendenser och våldsbeteende.

Den 29 september beordrade det amerikanska läkemedelsverket FDA att en allvarlig varning skulle utfärdas för en ofta utskriven "ADHD-medicin", efter det att kliniska prövningar av medlet visat att det kunde ge självmordstankar och självmordsbeteende. FDA informerade att den nya varningen grundas på en pågående översyn av alla "ADHD-mediciner" och deras möjliga koppling till självmord.

En dag innan FDAs beslut utfärdade den brittiska myndigheten National Health Service's Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) direktiv till läkare om icke-psykiatriska botemedel för barn, inklusive regelbunden sömn, motion och näring. NICE utfärdade sina direktiv som en följd av att brittiska myndigheter tidigare kommit fram till att antidepressiva medel kan ge självmordsrisk hos barn och ungdomar. De brittiska läkarna blev uppmanade att sluta skriva ut antidepressiva medel till ungdomar under 18 år på grund av självmordsrisken. Samtidigt skall cirka 30 000 ungdomar sluta med medicinerna.

Europakommissionen, som representerar 25 länder, utfärdade den 19 augusti mycket kraftiga varningar för utskrivning av antidepressiva medel till barn. Det är de hittills kraftigaste varningarna från en internationell myndighet och grundas på vad den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) kommit fram till. Än en gång hade kliniska prövningar visat att de psykiatriska drogerna gav självmordsbeteende såväl som aggression och fientlighet hos barn och ungdomar. Kommissionen varnade för utskrivning av antidepressiva medel till personer under 18 år.

Jan Eastgate anser också att "FN, FDA och Europakommissionen bör leta fram och undanröja källan till problemen - psykiatriker som har vilselett regeringar, medicinska myndigheter och allmänheten. Det finns ingen hjärnskanning, inga blodtester, röntgen eller test av 'kemiska obalanser' som kan verifiera existensen av så kallad ADHD. Psykiatrins falska marknadsföringskampanj förstör barns liv".

"De mål vi inom KMR har arbetat för sedan 1988, då vi började ge ut tidningen Mänskliga Rättigheter, börjar nu gestalta sig. Att barn och ungdomar skall få växa upp utan inblandning av psykiatrins destruktiva droger," säger Peter Anstrin, redaktör för Mänskliga Rättigheter. "Vi har haft rätt på varenda punkt när det gäller den skadliga psykiatriska neddrogningen. Därför är det nu dags att myndigheterna lyssnar på oss när vi hävdar att psykiatrin är ett av samhällets mest destruktiva krafter. Något som kanske är svårt att tro på vid första anblicken, men granskar man psykiatrins resultat noggrant, vilket vi gjort, är det mer än uppenbart."

KMR har dokumenterat att psykiatriker och mentalhälsointressenter har marknadsfört sina falska diagnoser för att vidmakthålla sina mångmiljardimperier - vilka uppgår till mer än 20 miljarder dollar om året.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till http://www.cchr.org

 


För ytterligare information:08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.