Press: Svenska pressreleaser: 12 september 2005
KMR

 

Stockholm 2005-09-12

STÄLL PSYKIATRIKERNA TILL ANSVAR FÖR SJÄLVMORD

 

"Dokument avslöjar att människor som tog Seroxat löpte sju till åtta gånger större risk att begå självmord jämfört med att ta placebo."

HUR MÅNGA DÖDSFALL MÅSTE SKE INNAN PSYKIATRIKER KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SJÄLVMORD PÅ GRUND AV ANTIDEPRESSIVA MEDEL?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter anser att psykiatriker skall hållas straff- och civilrättsligt ansvariga för självmord på grund av psykiatriska droger.

En ny studie som har genomförts av norska forskare på det antidepressiva medlet Seroxat (Paxil) visade att risken för självmord bland vuxna var sju gånger högre än om patienten hade tagit placebo (sockerpiller). Denna nya statistik som publicerades i British Medical Journal är baserad på 16 kliniska försök alltsedan 1989 och presenterades för världens ledande läkemedelsverk.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) är en internationell grupp som övervakar psykiatrin och som redan 1990 riktade uppmärksamheten på effekterna av de första antidepressiva SSRI-medicinerna, vilka bestod av självmord och våldsamheter. KMR anser att i ljuset av nämnda studie och det stora antal tillgängliga bevis på farorna med dessa mediciner så bör de förskrivande psykiatriker och alla företag eller psykiatriska sällskap som propagerade för hur säkra dessa mediciner skulle vara ställas till ansvar för patienters självmord.

Historien visar hur man har dolt fakta med risk för patienternas liv. Svenska psykiatriker och representanter för vårt Läkemedelsverk (som skall försvara allmänheten mot farliga mediciner) har I synnerhet visat ett svårslaget prov på cynism. Man räknar in självmord och biverkningar som del av en framgångsrik behandling.

- Psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring, vetenskapligt råd på Läkemedelsverket (LV), har tyckt att larmrapporterna om biverkningar var överdrivna och sade: "Den här sortens biverkningar ingår ofta vid behandling av depressioner genom att behandlingen leder till att patienten får ork att ta sig för saker som depressionen tidigare förhindrade. Såsom att skada sig själv."

- Professor Beerman på LV framträdde i Aftonbladet, i samband med att en av de helt friska försökspersonerna i en av Eli Lillys studier av det antidepressiva medlet Cymbalta tagit livet av sig. Han förklarade effekten av lyckopiller: "Att deprimerade människor kan bli självmordsbenägna av sina mediciner är välkänt… Ofta är det ett tecken på ett tillfrisknande, att medicinen fungerar…" Ett svårslaget rekord i cynism.

- Trots att det bevisats att antidepressiva medel är livsfarliga för barn har den ledande svenska barnpsykiatrikern Gunilla Olsson i otaliga sammanhang framfört budskapet: "Det är alltjämt så att alltför få tonåringar får nödvändig medicin." … "Trots svårigheten att få studier gjorda har man alltså kunnat visa att medlen har effekt utan allvarliga biverkningar." … "antidepressiva medel är effektiva och i många fall på kort tid kan de få depressionen att vända", och "Medicinerna är inte riskabla att använda".


- Redan i början av 1990-talet skickade KMR ett hundratal sidor med dokument och redogörelser för biverkningar till Läkemedelsverket i Uppsala när det första SSRI-medlet skulle registreras i Sverige. Vi visade att medlet i USA dragit på sig fler biverkningar än något annat medel under så kort tid, bara ett par år. En mängd självmord och våldsdåd fanns medräknade. Uppgifterna kom från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Svenska Läkemedelsverket avfärdade våra varningar som "ovetenskapliga". Vi förstår dock inte hur "vetenskapliga mord och självmord" skall kunna försvaras.

- Strax efter detta anmälde KMR psykiatriker Anders Forsman (idag professor i rättpsykiatri i Göteborg) till överåklagare Eric Östberg för att medvetet ha hjälpt läkemedelsbolaget ifråga att genom att "agera som smörjmedel för processen, du förstå vad jag menar..." (sic) enligt ett fax till läkemedelsbolaget. Han hade också, enligt den förre vd:n på bolaget fått 50 000 kronor via skattefritt konto i Schweiz. Ett snudd på hänsynslöst agerande med tanke på alla självmord och tragiska händelser som följt i spåren av SSRI-medlen.

- Redan 1990 hade KMR i USA de sex första månaderna tagit emot 800 samtal från patienter som berättade att SSRI-medlet bl.a. orsakat maniskhet, självmordstankar och retlighet. Detta enligt artikel i Wall Street Journal.

" Man måste hålla detta i åtanke när KMR i USA nyligen riktade sin hårdaste kritik mot APA (amerikanska psykiatriförbundet) som har auktoriteten och ansvaret att ge anvisningar till sina medlemmar. APA är tongivande för psykiatriker över hela världen. Förra året gick APA tvärt emot FDA (det amerikanska läkemedelsverket) som beordrade att en varningsetikett skulle sättas på pillerburkarna för antidepressiva mediciner, vilken skulle varna läkare och föräldrar för att dessa medel kan framkalla självmord hos personer under 18 år.
" I ett gemensamt uttalande sade både ordföranden för APA Michelle Riba och den tillträdande ordförande Steven Sharfstein att "varningen på antidepressiva medel skulle ha en avkylande effekt när det gäller den riktiga förskrivningen åt patienter".

" År 1999 hävdade även Rudriga Munoz, avgående ordförande för APA, att "…det finns obetydliga bevis på ett orsakssamband mellan användning av antidepressiva mediciner och destruktivt beteende".
" I augusti 2005 medgav dr Sharfstein i en artikel för Psychiatric News att de anklagelser som nyligen framförts i media mot psykiatriker var riktiga, nämligen att "många patienter förskrivs fel mediciner och får mediciner som de inte behöver. Dessa anklagelser är sanna…" Emellertid slingrade sig dr Sharfstein i vad KMR menar är typiskt när APA underlåter att acceptera sitt eget ansvar, "Det är inte psykiatrins fel - det är fel på det misslyckade hälsovårdssystemet i USA".

" KMR menar att varningssignalerna kring de antidepressiva medlen har ignorerats under lång tid. Skälet till det är att läkemedelsindustrin årligen omsätter 14 miljarder dollar och att 36 miljoner amerikaner använder medlen, vilket är en potentiell guldgruva för APA som får mellan 15 och 20 procent av sina inkomster från läkemedelsbolagen som annonserar i deras tidskrifter.
" Redan i november 2002 avslöjade FOXs Nationel News hur interna dokument hos ett läkemedelsbolag avslöjade att människor som tog Seroxat löpte åtta gånger större risk att begå självmord jämfört med att ta placebo.
" I december 2004 avslöjade ABCs Prime Time att man hade bevis på att åtminstone 100 barn hade begått självmord och många andra hade försökt göra det under tiden som de tog antidepressiva medel. Bland dem fanns 17-åriga Julie Woodward som hängde sig i familjens garage sju dagar efter att hon började ta ett antidepressivt medel, och 11-årige Matt Miller som hängde sig i sovrummets klädkammare en vecka efter att han hade ordinerats och tagit ett antidepressivt medel.
" FDA meddelade 30 juni 2005 att man inleder en undersökning med anledning av uppgifter om ökade självmordsrisker för vuxna. Varningen kom alltför sent för 25-åriga Cecily Bostock som stack sig själv till döds med en kökskniv två veckor efter att ha blivit ordinerad Seroxat.

" Juridiska prejudikat behövs för att göra förskrivande psykiatriker och deras organisationer ansvariga. Domstolar har redan börjat inse fakta. I juni 2001 tillerkände en jury i Wyoming åtta miljoner dollar till Donald Schells släktingar. Schell började skjuta vilt omkring sig efter att ha tagit ett antidepressivt medel. Juryn fastställde att medicinen till 80% var orsak till att ha framkallat det omfattande dödandet.
" KMR anklagar APA för att i åratal ha stött osanningen att människor "har en kemisk obalans" vilken kräver antidepressiva medel för att återställa hjärnan till att bli "normal". Det tog 17 år innan den nyligen tillträdande ordförande för APA, dr Sharfstein - ställd inför en ofantlig mängd publicitet om farorna med antidepressiva medel - i juni 2005 medgav att "det inte fanns något tydligt laboratorietest" som fastställer om det är fråga om en kemisk obalans. Tillfrågad om Sharfsteins medgivande i CBS News Interview 2, erkände Mark Graff, ordförande för APAs informationsavdelning, att termen "Kemisk obalans … troligen härstammar från läkemedelsindustrin…Vi har inte tester [för kemisk obalans], eftersom man troligen måste ta bort ett stort stycke av hjärnan från någon för att kunna göra en sådan - vilket inte är någon bra idé."
" Ovetenskapliga påståenden är också förevigade i APAs "diagnosbibel" DSM (Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar). Ett år efter att Prozac lanserades kostade sjukhusbehandling av barn och ungdomar mer än en miljard dollar av de tre miljarder dollar som betalades till privata psykiatriska sjukhus i USA. Mer än en tredjedel av sjukhusvistelsen för barn och ungdomar grundades på påhittade diagnoser som "uppförandestörning", "ungdomlig anpassningsstörning" och "trotssyndrom" för vilka antidepressiva medel kan skrivas ut. Mellan 1990 och 2000 ökade självmordsfrekvensen bland 15- till 19-åringar katastrofalt med 800%.
" KMR rekommenderar alla som har blivit utsatta för övergrepp av psykiatriker som skrivit ut psykofarmaka eller andra potentiellt farliga "behandlingar" att kontakta KMR och rapportera det inträffade till oss.

KMR har en imponerande 36-årig historia av att undersöka och avslöja psykiatriska kränkningar av mänskliga rättigheter och grundades av Scientologikyrkan 1969.

 

För ytterligare information: 08-83 85 18

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.