Press: Debatt: Bluffen med SoS:s "kvalitetsregister" om ADHD
KMR

 

Till: Bo Lindblom
Socialstyrelsen

Bluffen med Socialstyrelsens "kvalitetsregister" om ADHD


Socialstyrelsen har givit stöd till ett "kvalitetsregister" om ADHD. Men rapportansvariga är förbjudna av Eli Lilly att avslöja de skadliga verkningarna av bolagets "ADHD-medicin" Strattera och betalda för att marknadsföra medlet i Sverige.

Registret drivs av personer som påstår att inga allvarliga biverkningar finns av amfetamin - som till och med jämför de skadliga effekterna av amfetamin med effekten av kaffe.


Socialstyrelsen administrerar och ger stöd till ett "kvalitetsregister för behandling av Barn och Ungdomar med Svår AD/HD (BUSA)". "Målet med registret är att öka tryggheten vid läkemedelsbehandling … [1]. Enligt ansökan om medel till registret är en av uppgifterna att registrera "uppträdande av läkemedelsbiverkan" [2].

Socialstyrelsen har investerat medel i "kvalitetsregistret" för 2002 och 2003 men ingen rapportering eller "återföring av kunskap till sjukvården" har skett.

Hela verksamheten är en bluff - flera av de inblandade har kommit överens med läkemedelsbolaget Eli Lilly om att inte avslöja något negativt om bolagets "ADHD-medicin" (Strattera) och registerhållaren själv har helt avfärdat riskerna med amfetaminbehandling.

De personer som ska "öka tryggheten vid läkemedelsbehandling" har förbjudits att berätta om farorna med denna behandling - det är till och med så att de fått betalt för att marknadsföra "medicinen" i fråga!

Registret handhas av psykiatriker Lars-Olof Janols, tillsammans med psykiatrikerna Gunilla Thernlund, Bruno Hägglöf och Per Gustafsson, samt tre andra psykiatriker.

Enligt Socialstyrelsen ska "kvalitetsregistren sträva mot att presentera öppna och för allmänheten tillgängliga redovisningar av kvalitet och resultat".

Men hur ska det gå till? Bruno Hägglöf, Gunilla Thernlund och Per Gustafsson har förbundit sig att om någon ställer frågor "direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande". (Se bilaga 1 nedan för Hägglöfs avtal, Thernlund och Gustafsson har ett likadant.) Hägglöf är också invald i Eli Lillys Strattera Advisory Board för Sverige, där han enligt avtal ska "fungera som rådgivare till Lilly i frågor relaterade till Strattera", och "få ta del av medicinska fakta samt [få] inblick i strategin kring marknadsföringen av Lillys läkemedel inom neuropsykiatri". (Se bilaga 2 nedan för Hägglöfs avtal om detta.)

Europakommissionen har i dagarna följt de rekommendationer som givits av det europeiska läkemedelsverket (EMEA). Enligt dessa rekommendationer ska varningar utfärdas om att Strattera kan ge "fientlighet och emotionell labilitet" hos barn [3]. Strattera är inte godkänt i Sverige. Om fler faror framkommer är det heller inte troligt att det blir godkänt. Det ligger alltså i Lillys intresse att inte ge sitt "skriftliga godkännande" till att sådana upptäckta skadeverkningar läggs upp i "kvalitetsregistret".

(En mer omfattande kritik mot registret och registerhållarens (Janols) bekymmerslösa hållning till de skadeverkningar som amfetamin ger på barn finns publicerad på http://www.klokast.se/siem/Ext/JANLreg.pdf )

Frågan till Socialstyrelsen blir enkel:

Är det förenligt med kvalitetsregistrets syfte att inblandade personer har skrivit på avtal med läkemedelsföretaget Eli Lilly om att inte, utan bolagets godkännande, avslöja skadeverkningar av Strattera?


Janne Larsson
skribent

janne.olov.larsson@telia.com

[1] Bo Lindblom, Chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen, och Ordförande i beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, Angående ansökan om anslag för nationella kvalitetsregister, 17 februari 2005.
[2] Janols, Nationellt kvalitetsregister för behandling av Barn och Ungdomar med Svår AD/HD (BUSA), ansökan för 2005, http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk_verk/Kvalitetsregister/kva061.htm
[3] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf


Brev från Eli Lilly

 

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.