Press: Debatt: Psykiatrin i säng med läkemedelsbolagen
KMR

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

 

 

PSYKIATRIN I SÄNG MED LÄKEMEDELSBOLAGEN

2007-07-30

 

100 procent av psykiatrikerna som utformar den viktigaste delen av psykiatrins diagnosmanual är finansiellt kopplade till läkemedelsbolag; psykiatriker som skriver ut flest neuroleptikapreparat till barn får i genomsnitt 35 000 kronor mer av tillverkarna än andra läkare som inte skriver så mycket; sponsringen av föreläsare vid psykiatrins årskongresser har ökat med 300 procent på tre år. Med andra ord, psykiatrin är köpt - eller såld.

 

milton_bagenholm

Den före detta nationella samordnaren för psykiatri, Anders Milton, anställdes som rådgivare till vd:n för världens största läkemedelsbolag, Pfizer, tre dagar innan han avslutade sitt uppdrag för regeringen. Här i samspråk med Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm under Almedalsveckan, där Pfizer fanns med som seminariesponsor.

 

Inom psykiatrin är kopplingen till läkemedelsbolagen mer klar än inom andra grenar av medicinen. En anledning är att det inte finns någon riktig vetenskap inom psykiatrin. Dess godtyckligheter kan således utnyttjas av läkemedelsbolagen - eller är det tvärtom? Att psykiatrin lever av läkemedelsbolagen. Troligen lever de i symbios.

Det hade kunnat vara lustigt om konsekvenserna inte varit så extremt allvarliga. Idag springer det omkring psykiatriker med fickorna fulla med pengar som de fått av bolagen och hävdar att bolagens mediciner är fantastiska och inte på minsta sätt skadliga. Dödsfallen, självmorden och biverkningarna från dessa droger är dock extremt höga - och de vet om det - men har betalt för att hålla tyst. En känd svensk psykiatriker har skrivit kontrakt med ett av världens största läkemedelsbolag om att han inte får säga något om deras preparat utan samtycke med bolaget ifråga. Preparatet hade extremt många och allvarliga biverkningar, vilket psykiatrikern höll tyst om, istället lovordade han det i TV.

100 000 människor dör om året inom den internationella psykiatrin, en mycket stor del beror på de psykiatriska drogerna. Stämningar mot läkemedelsbolag som tillverkar psykiatriska droger duggar tätt med skadestånd i mångmiljardklassen. Detta trissar naturligtvis även upp statens läkemedelsnota något ofantligt då läkemedelsbolagen numera anser skadeståndsbelopp som en oundviklig kostnad. Det blir alltså vi skattebetalare som får betala den notan i slutet.

Det är i första hand det nya neuroleptikapreparatet Zyprexa som tillverkas av Eli Lilly som berörs av stämningarna i USA. Men även AstraZeneca är stämt för sitt neuroleptikapreparat Seroquel, dessutom väntar en masstämning som involverar 10 000 patienter. Johnson & Johnson är åtalade för skadeverkningarna från neuroleptikapreparatet Risperdal som anses öka risken för stroke. Bristol Myers Squibb förlorade hela sin vinst i det första kvartalet av 2006 när man fick betala närmare en halv miljard dollar i förlikningar för sin psykiatriska drog Abilify.  

Eli Lilly stäms nu för bedräglig marknadsföring av åtta olika statsåklagare i USA. Detta bland annat för att Lilly hävdat att Zyprexa skulle vara bra för barn; för att de överdebiterat de statliga och delstatliga försäkringsbolagen samt för andra finansiella oegentligheter. 30 000 patienter stämde Lilly för att de undanhållit information om allvarliga biverkningar och överreklamerade fördelar - och fick dela på nio miljarder kronor (1,2 miljarder dollar).

Över 80 procent av alla som begått självmord inom den psykiatriska vården i Sverige hade fått psykofarmaka enligt en ny undersökning som KMR tagit del av (299 personer av 367 undersökta). Psykofarmaka som kända psykiatriker ivrigt förespråkar skulle förhindra självmord. Psykiatriker som får pengar för att förespråka dem, direkt från de läkemedelsbolag som tillverkar dem. Socialstyrelsen har nyligen släppt sin rapport om självmord inom vården. Inte med ett ord har de nämnt det faktum att en överväldigande del av dem som tog livet av sig fick "behandling" med den psykofarmaka som skulle skydda mot just självmord.

I Finland gjordes en undersökning på 15 390 personer som fått antidepressiva medel. Självmordsrisken och ökningen av självmord var markant. Barn och ungdomar löpte en femfaldigt ökad risk. Den ökande risken för självmordsförsök var 39%. (Archives of General psychiatry, 2006; 63: 1358-67)

Men ändå förespråkas psykofarmaka. Anledningen är enkel. Om man spårar källan till besvären kommer de från USA. Där har 100 procent av de psykiatriker som arbetar inom arbetsgruppen för neuropsykiatriska störningar, depressioner och schizofreni, för psykiatrins diagnosmanual, DSM, finansiella kopplingar till läkemedelsbolag vars psykofarmaka de förespråkar. Man kunde lika gärna låta läkemedelsbolagen utforma DSM, vilket många experter även hävdar att de gör. Alla diagnoser inom denna avdelning skall behandlas med antidepressiva medel eller neuroleptika.

DSM ges officiellt ut av amerikanska psykiatriförbundet (APA) och används idag över hela världen som ett standardverk för diagnostisering av psykiska störningar och sjukdomar. Den innehåller allt från sådana fantasifulla "sjukdomar", i fri översättning, såsom shoppingsjukan (dock ej så vanlig i Afrika, enligt psykiatrikerna), lottosyndromet (deprimerad för att man inte vann), utseendefixering (90 000 svenskar drabbas någon gång), koffeinabstinens (nu en mental störning), oppositionell trotsstörning (om man inte lyder överhögheten) till selektiv stumhet (om man inte vill prata med någon) och till slut trumfkortet, "ej specificerad mental störning" - eller "hole-in-one" - om man inte lyckas pricka rätt med de övriga diagnoserna. Allt skall botas med psykiatriska droger, gärna en cocktail av flera.

Barn har matematikstörning och lässtörning, förutom överaktivitet och uppmärksamhetsstörning (ADHD). Det skall botas med upp till 60 mg, hundra procent rent amfetamin, oftast Ritalina, av högsta kvalitet. En av de mest skadliga droger man känner till och enormt eftertraktad av narkomanen på gatan. Ritalina påverkar hjärnan på samma sätt som kokain - skillnaden är bara att Ritalina är starkare, enligt medicinska undersökningar. Vilken mamma skulle ge sitt barn "små doser av kokain"?  Psykiatrikerna tränar föräldrarna att säga att deras ADHD-barn behöver amfetamin på samma sätt som en diabetiker behöver insulin. Ungefär som om ett barn har "amfetaminbrist". Hur kan folk någonsin bli duperade av detta språkbruk?

Alla kända förespråkare för amfetamin är finansiellt kopplade till läkemedelsbolagen. När vi pratade med marknadschefen på Ciba Geigy (idag Novartis), som tillverkar Ritalina, i slutet på 1980-talet berättade han att de "har mycket goda relationer med Gillberg". Det var alltså Ciba som via Gillberg (nyttig idiot?) lanserade amfetaminbehandlingen i Sverige. Gillberg krävde i början att det skulle användas Ritalina av Ciba, ej vanligt amfetamin som Läkemedelsverket ville. Barbro Westerholm (fp) såg till att sponsra Gillbergs drogförsök på barnen. Flera barn fick hallucinationer.

Björn Kadesjö, en annan medlem i den neuropsykiatriska sekten i Sverige, har fått pengar för att lansera Eli Lillys nya ADHD-drog, Strattera. Han skall föreställa objektivt och opartiskt vetenskapligt råd på Socialstyrelsen. Björn Kadesjö är även författare till myndighetens "kunskapsdokument" om ADHD. Opartiskheten och objektiviteten kan det nog råda delade meningar om. Kadesjö är nämligen ansvarig för Eli Lillys egen prövning av Strattera på barn, före detta medlem i Eli Lillys Strattera Advisory Board, och ansvarig för Eli Lillys utbildningsinitiativ för ADHD (och Strattera) EINAQ. När Läkemedelsverket i slutet av april 2006 godkände preparatet var det också känt att antalet fall av självmordsbeteende i samband med behandling med Strattera stigit till runt 600. Antalet rapporter hade ökat med 100 procent på sju månader, sedan september 2005. Detta har Kadesjö på intet sätt nämnt.

Men det skall bli värre.

Sponsring - ett annat ord för mutor?
På bara tre år har antalet fall av sponsring, från läkemedelsbolagen, av presentatörer och föreläsare på årskongressen för American Psychiatric Association (APA) ökat med 300 procent. Från fyra sidor i årsprogrammet år 2004 till hela 16 sidor i årets programkatalog. Visa talare var sponsrade av minst ett dussin bolag. APA är den mest tongivande psykiatriska föreningen i världen, utgivare av DSM som nu används av så gott som alla psykiatriker över hela världen.

1952 när första utgåvan av DSM kom ut fanns 112 olika diagnoser på mentala störningar och sjukdomar. Idag finns det 374 diagnoser, varav de flesta skall behandlas med psykofarmaka. Läkemedelsbolagen är flitiga sponsorer av DSM och APA. Diagnoserna har blivit en multimiljardindustri. Utan diagnoser ingen behandling. Analys och terapi är ett minne blott. De har förpassats till glömska genom en noggrant utformad plan av läkemedelsbolagen där "hjärnans årtionde" under 1990-talet var kronan på verket. Aldrig förut har så många sponsrade psykiatriker förespråkat så mycket meningslös och destruktiv psykofarmaka.

Om man vill kan man blanda lite politik i hela denna soppa. George W. Bush Sr var med och startade kampanjen "Hjärnans årtionde" 1990, något som gynnade Eli Lilly ofantligt som just då hade lanserat Prozac. Det var läkemedelsbolagens PR-byråer som skapade den kampanjen. George W. Bush Sr var styrelseledamot i Eli Lilly innan han blev president och hade fortfarande aktier i Eli Lilly när han tillträdde som president, något han "glömde" att nämna, vilket annars är obligatoriskt vid presidenttillsättningar - för att undvika det som skulle hända. Innan han var styrelseledamot i Eli Lilly var han chef för CIA så han visste hur en slipsten skulle dras.

Som president såg George W. Bush Sr även till att ändra proceduren för nyregistreringen av nya läkemedel hos amerikanska läkemedelsverket, FDA. Proceduren gick nu mycket snabbare och man kunde nu anlita privata läkare utanför FDA som konsulter. Allt detta gynnade läkemedelsbolagen ofantligt, i synnerhet eftersom man, som det senare skulle visa sig, kunde anlita läkare som hade finansiella kopplingar till de läkemedelsbolag vars produkter man testade. "Privatiseringen" av svenska Läkemedelsverket i slutet på 1980-talet var även en effekt av detta. Idag betalar läkemedelsbolagen verkets alla utgifter och löner.

Men även bland psykiatrikerna finns det fortfarande sådana som reagerar. Dr Steven Sharfstein, tidigare ordförande för APA, har pekat ut korruptionen inom skrået. År 2006 sade Sharfstein:

"Vi har tillåtit oss själva att bli korrupta i denna marknadsplats med lukrativ konsultering till industrin."

I maj i år yttrade sig dr Daniel J. Carlat, biträdande professor i psykiatri vid Tufts University:

"Vårt fält har i sin helhet blivit uppköpt av läkemedelsbolagen; detta inkluderar diagnoser, rekommendationer för behandling och de nationella mötena."

Idag vidareutbildar läkemedelsbolagen alla läkare. "Men det är ingen utbildning", säger dr Marcia Angell, föreläsare i socialmedicin på Harvard Medical School och tidigare redaktionschef på ansedda New England Journal of Medicine.

"De säljer mediciner. Men eftersom folk är skeptiska för allt som kommer direkt från dem, så börjar de alltmer agera bakom scenen och låter andra tala för dem genom expertpaneler, anhörig- och patientföreningar och politiska aktionsgrupper."

Läkemedelsbolaget Eli Lilly har under bara de tre första månaderna 2007 sponsrat 495 olika organisationer med 11,8 miljoner dollar (ca 80 miljoner kronor).  De får snabbt igen dessa satsade pengar. Eli Lilly har t. ex. satsat hårt på att få ADHD-medicinen Strattera godkänd i Sverige. Man har då investerat en miljon i patientföreningen Attention i syfte att denna förening ska sälja idén om "mer resurser till utredning och medicinsk behandling av ADHD". Och de gör verkligen skäl för sitt bidrag. I alla medier har denna "slogan" gått som följetong. De säljer helt enkelt droger åt bolagen!

När man betänker att det inte finns några som helst objektiva tester för att bekräfta påstådda psykiska sjukdomar i DSM, inga medicinska blodtester överhuvudtaget, så förstår man vilken huggsexa psykiatrin engagerat sig i. Alla livets problem och förtretligheter skall nu beslagtas och sjukförklaras med nummer och namn. Excentriska människor har med ett penndrag blivit psykiskt störda. Den ena märkliga störningen och sjukdomen efter den andra ser dagens ljus. Men det finns som sagt inga objektiva tester, man tittar bara på beteendemönster, såsom vid ADHD: rör ofta på händer och fötter, sitter inte still, avbryter andra i tal och handling, m.fl. Detta ligger till grund för nerdrogning med amfetamin. Man döljer med andra ord symtomen eller beteendet med drogerna; de botar på intet sätt, det bara verkar så. Patienten slutar att vara excentrisk! Han slutar med mycket annat också.

Läkemedelsbolagen har upptäckt att psykiatrin är en guldgruva när det gäller att lansera nya "mediciner". När en diagnos är mättad med "mediciner" hittar man bara på en ny diagnos, eller så hittar man på en ny medicin för samma diagnos, eller så utökar man kundunderlaget. Villiga psykiatriker förklarar i TV och övrig okritisk media att man nu upptäckt att många fler människor lider av den eller den diagnosen. Vissa psykiatriska droger är bara godkända för en eller ett par indikationer. Det förekommer dock att de används för upp till ett tjugotal olika symtom (beteenden).

Fil. Dr. Tana Dineen i USA granskade antalet människor som led av 17 olika mentala störningar ur DSM. Hon lade ihop totala antalet som rapporterats lida av dessa störningar  och upptäckte att antalet uppgick till 506 950 000 - alltså dubbelt så många amerikaner som finns. Och det var bara 17 störningar av de 374 som räknas upp i DSM.

Det finns liksom ingen botten i detta.

Psykotiska droger
Men ingenstans märks korruptionen bättre än inom området för de nya neuroleptika, de nya neuroleptikapreparaten. Miljontals barn i västvärlden, främst i USA, får dessa extremt kraftiga medel. Ökningen har varit enorm. Varför? Jo, bland annat därför att psykiatrikerna i USA får en nätt liten summa för varje recept de skriver ut. Psykiatriker som får 5000 dollar (35 000 kr) av tillverkarna i genomsnitt, skriver ut tre gånger så många recept på neuroleptikapreparat som de som inte får lika mycket. Mellan år 2000 och 2005 ökade utskrivningen av neuroleptika till barn med 900 % i USA, varje psykiatriker belönades med i genomsnitt 1750 dollar av ett läkemedelsbolag (New York Times 10 maj 2007).  

Recepten på den nya neuroleptika ökade från 201 000 recept år 1993 till 1 224 000 år 2002 bara i USA. Det sprider sig naturligtvis snabbt till övriga världen från USA. Psykiatrikerna tjänar extremt mycket pengar på detta.

Men, liksom med alla pengar, så finns det en baksida.

Emotionella barn skall tystas
Ingen har gjort så mycket för att övertyga om att även små barn lider av manodepressiva svängningar, bipolär störning, som psykiatriker Joseph Biederman vid Massachusetts General Hospital. Biederman, som räknas som en av världens mest inflytelserika barnpsykiatriker, har spridit idén om att den emotionella berg- och dalbanan kan börja "från den stund då barnet öppnar ögonen". Ur detta har en avart kallad spädbarnspsykiatrin även öppnat sina ögon. Nu är det behandling från vaggan till graven som gäller. Barn som inte ens slutat med napp eller blöjor skall nu får starka neuroleptikapreparat; vid andra sidan av livets stig är det gamla som inte längre kan gå och även kanske behöver blöjor som skall drogas ner med neuroleptika.

"Vi behöver behandla dessa barn. De befinner sig i en desperat situation", sade Biederman i en TV-intervju, där en gråtande mamma förklarade hur hennes mycket unga förskoledotter "attackerade" henne innan hon fick neuroleptika för sin "bipolära sjukdom". Biederman jämför sitt eget arbete med sådana vetenskapliga genombrott i det förflutna som den första vaccinationen mot sjukdom.

Men det är definitivt inte bara "psykotiska" barn som får neuroleptika. Barn med humörsvängningar är den nya gruppen. Och det är inte ovanligt att ADHD-barn som fått amfetamin hamnar i den emotionella berg och dalbanan. De ges då kraftigare psykiatriska droger istället - eller en kombination av flera. USA Today hade en mycket bra artikel förra året (2006-05-02) om vilken katastrof detta kan resultera i.

Biederman har även haft samarbete med vår Christopher Gillberg och de har tillsammans författat olika artiklar. Utskrivningen av neuroleptika till barn i Sverige har ökat med 60 procent på fem år och nästan 1000 barn i åldrarna 5-14 får nu dessa starkt toxiska psykiatriska droger. Trenden har med andra ord nått Sverige.

Ordet "backlash" är dock användbart i detta när en fyraårig flicka nyligen dog av överdos vid behandling av sin "bipolära sjukdom" och uppmärksamheten började riktas bakåt mot Biederman och hans anhängare. Psykiatrikern som behandlade flickan med olika neuroleptika och ett flertal andra psykofarmaka förklarade att hon bara följt Biedermans anvisningar. Det finns naturligtvis en mängd andra tragiska omständigheter som börjar komma upp i dagen med detta fall.

ABC News rapporterade att Biederman rekryterat förskolelever som försökskaniner för dessa kraftiga preparat. Vissa var bara tre år gamla. "Dessa antipsykotiska droger är endast godkända för vuxna och är så giftiga att de har en ´black box warning´ (kraftigast tänkbara varningstext). Dessa droger har befunnits framkalla diabetes; ett livshotande problem med nervsystemet kallat neuroleptiskt malignt syndrom (NMS); lågt blodtryck; och har också lett till högre dödsfrekvens hos äldre," rapporterade ABC News. Inga av dessa skadeverkningar fick patienterna (!) ta del av. Inga av dessa medel är godkända för barn och kan alltså framkalla obotlig skada på nervsystemet. (ABC News 2006-05-17, 9:35 AM) http://blogs.abcnews.com/theblotter/2006/05/tots_used_as_hu.html

Frågan om en tre- eller fyraåring verkligen kan uppvisa så kallade bipolära symtom är också uppe på den medicinska agendan. I en rapport från 1999 skriver Surgeon General (den amerikanska regeringens medicinske talesman): "Tecknen och symtomen på mental störning är ofta även karaktäristiken hos ett normalt utvecklande."

FDA har fått rapporter om att 45 barn dött av de nya neuroleptikapreparaten, men man vet att rapporteringen officiellt sett bara utgör 1-10 procent av alla fall, så dödsfallen kan vara från 450 och uppåt.

Det blåser stormar runt Biederman just nu i amerikansk media. En av de mest besvärande omständigheterna är det faktum att Biederman själv tagit emot pengar från 15 olika läkemedelsbolag och agerat som talesman för sju av dem, inklusive Eli Lilly och Janssen Pharmaceuticals, vilka tillverkar storsäljarna Zyprexa respektive Risperdal, de medel som de små barnen matas med. Biederman själv verkar totalt oberörd av kritiken och förklarade arrogant i media att kritikerna på intet sätt står i samma klass som han själv.

Man har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till barnets sociala liv. Ingen terapi eller familjehjälp. Bara brakat på med de tyngsta psykofarmaka som finns att uppbringa. "Det är som att försöka stämma ett piano medan tunnelbanan går förbi", liknar dr Gordon Harper, chef för mentalhälsoavdelningen, barn och ungdomar i Boston, denna inställning.

Men det kommer att bli värre, långt värre.

Trålfiske
Ett av sätten man skaffar barn till sina mediciner är ett slags trålfiske. I USA pågår ett program som kallas TeenScreen. En kommission under president George Bush jr, med det fantastiska namnet "New Freedom Commission on Mental Health", kom fram till att "trots att de är så vanliga, förblir psykiska störningar ofta odiagnosticerade", och rekommenderade att 52 miljoner skolbarn skall psykundersökas - screenas. Även alla gravida kvinnor. Förebyggande! När barnen får en diagnos får de också en medicin! Bakgrunden till allt detta kräver en egen artikel (LÄNK) men mycket kortfattat är det en statlig tvångsåtgärd. Bakom ligger naturligtvis flera läkemedelsbolag. Bland annat Eli Lilly, där nuvarande presidentens far var styrelseledamot.

De extremt aggressiva kraven på screening kommer från dem som hävdar att screening kan reducera ca 1700 självmord bland barn och ungdomar per år i USA. En av de främsta förespråkarna, som syns utåt, är senator Gordon Smith, vars son Garrett tog livet av sig 2003. Smith vill, kräver, att alla barn skall testas för att undvika samma tragedi som hans familj. Och det kan ju vara svårt att argumentera mot en förälder som mist sitt barn. Men vad de inte ser är att Garret tog livet av sig bara ett kort tag efter det att han träffade en psykiater och fick ett antidepressivt medel. På biverkningslistan (Black label warning) för dessa medel står "varning för ökad självmordsrisk". De barn som screenas för självmordsrisk får alltså medel som är självmordsframkallande

I Florida, där man haft svårast att få in TeenScreen visade en undersökning att majoriteten av de tonåringar som begått självmord hade använt psykiatriska droger eller fick psykiatrisk behandling. Under åren 2002 och 2003 så hade 81 procent av de skolungdomar som begick självmord i Pinellas County använt psykiatriska droger eller fått psykiatrisk behandling. Under en femårsperiod så hade 100 procent av alla barn som begått självmord i Paco County använt psykiatriska droger eller fått psykiatrisk behandling.

TeenScreen har inga som helst bevis för att deras tester reducerar självmord. Självmord bland barn är så sällsynta så att det finns inget sätt att mäta det. Statistik visar att antalet självmord bland barn är relativt konstant sedan 20 år tillbaka i USA. Ett sätt man kan skrämma folk med är att det under en viss tid eller en viss åldersgrupp skett en ökning; man kan också visa motsatsen. Och åtgärder som direkt motverkar det måste pågå under mycket lång tid på nationell skala för att man skall kunna utröna effekterna.

TeenScreens mörka bakgrund framkom i början av 2004 när en högre tjänsteman, Allen Jones, i delstaten Pennsylvania i USA avslöjade sin undersökning om hur läkemedelsindustrin mutat tjänstemän i delstaten för att kunna prångla ut sina psykiatriska droger genom TeenScreen. När denna "whistleblower" avslöjade för tidningarna hur psykiatrikerna i allians med läkemedelsbolagen låg bakom planen fick han avsked på stående fot. Han eskorterades ut ur byggnaden av säkerhetsvakter från sin arbetsplats Inspector General i Pennsylvania och förbjöds att sätta sin fot där igen. Artiklar publicerades dock i New York Times och British Medical Journal, BMJ år 2005. Det råder stormvarning gällande detta program i USA just nu.

Allen Jones var utredare för State Inspector General som jobbar med att gräva upp korruption inom andra byråer i delstaten. Han började gräva i de finansiella kopplingarna mellan läkemedelsföretagen och tjänstemän inom vårdsektorn i delstaten. Han berättade att han ganska snart upptäckte att läkemedelsföretagen påverkat tjänstemännen med resor, förmåner, påkostade måltider och inhysning på hotell av första klass i större städer. Vissa tjänstemän fick 2000 dollar i honorar från läkemedelsföretagen om de talade i deras namn under de av läkemedelsföretagens sponsrade tillställningarna.

Alen Jones berättade även att han tillsammans med en psykiatriker som gått emot systemet upptäckt dödsfall direkt orsakade av medicineringen med de psykiatriska drogerna. Jones hade varnat den nuvarande Inspector General för att dödsfallen som upptäckts var statistiskt säkerställda. Då fick han sparken!

Man har räknat ut att minst fem miljoner barn kommer att få en psykiatrisk drog tack vare detta trålfiske, amfetamin, antidepressiva eller neuroleptika. Läkemedelsbolagen kommer att tjäna omkring 30 miljarder dollar (240 miljarder kronor) per år på detta. År efter år!

Och nu blir det om möjligt ännu värre, fast stormen har vänt.

Besk medicin
Eli Lilly med sin Zyprexa har nämligen hamnat i blåsväder, rejält blåsväder, närmast tyfonvarning. I USA har närmare 30 000 patienter redan tillerkänts ett skadestånd på 1,2 miljarder dollar (ca 9 000 000 000 kronor) för de skador de tillfogats av Zyprexa. Dessutom har statsåklagare i åtta delstater nu stämt Eli Lilly för den brottsliga verksamheten runt Zyprexa. I en stämningsansökan från statsåklagaren i Montana (http://jannel.se/montanalilly.pdf)  finns följande anklagelsepunkter:

"… Svaranden visste och hade skäl att känna till, att dess läkemedel, Zyprexa, placerade brukare i risk att utveckla svåra och skadliga hälsotillstånd inklusive, men inte begränsat till, hyperglykemi, akut viktökning, diabetes, förvärrande av diabetes, pankreatit [inflammation i bukspottskörteln], hjärtproblem och död. Dessutom har svaranden haft kännedom om studier som sammankopplar Zyprexa med dessa tillstånd sedan 1996 och har åtminstone sedan 1999 haft kännedom om att olanzapin [Zyprexa] orsakar diabetes i en långt högre grad än den risk som de flesta andra atypiska antipsykotiska medel medför, och ändå har underlåtit att fullt och adekvat varna delstaten, läkare och brukare om dessa risker." (punkt 6, s 3.)

Eli Lilly kände med andra ord mycket väl till vilken skada Zyprexa hade på patienterna. Man räknar med att tusentals människor dött genom dessa nya neuroleptikapreparat. Man har utökat indikationerna för att få större kundunderlag, från att i princip bara vara godkänt vid psykoser, schizofreni och manodepression (bipolär mani). Statsåklagaren förklarar:

"… Svaranden har gjort reklam för, marknadsfört och sålt Zyprexa för ett antal icke godkända bruk, eller utvidgade användningsområden ["off label"], inklusive, men inte begränsat till, Alzheimers sjukdom, åldersdemens, Tourettes syndrom, genomgripande störning i utvecklingen [Pervasive Developmental Disorder, PDD], autism, anorexi, och vanlig depression." (punkt 11, s 4.)

Eftersom man var väl medveten om vilken skada Zyprexa ställde till med gällde det att minimera skadorna - inte på patienterna - utan på försäljningen.

"… Svaranden instruerade sina representanter att minimera och falskeligen framställa farorna med Zyprexa, och placerade bestämt och medvetet bolagsprofiter före allmänhetens hälsa… Denna underlåtenhet att varna var planerad och avsedd att ge maximala bolagsprofiter." (punkt 18, s 5.)

Patienterna ansågs lättast att dupera. De var i desperat behov av hjälp, och om biverkningarna visade sig kunde man, som alltid, skylla på den "underliggande sjukdomen som kom till ytan". Den valsen har fungerat i alla tider.

"Med början år 1996 har svarandens strategi varit att aggressivt marknadsföra och sälja Zyprexa genom att avsiktligt vilseleda potentiella patienter om de allvarliga farorna som blir följden av användning av Zyprexa. Svaranden genomförde en annonsblitz, i vilken man förde fram fördelarna med Zyprexa i syfte att få till stånd ett omfattande bruk." (punkt 19, s 5.

Tanken med denna annonsblitz låg i linje med Goebbels taktik:

"Ljuger man tillräckligt mycket och stort, kan folk inte annat än att tro en."

"Annonskampanjen dolde avsiktligt de risker som fanns förknippade med användning av Zyprexa, inklusive allvarlig sjukdom och död. Lilly förmedlade bara positiv information och förlitade sig på manipulerade statistiker för att ge en bild av omfattande acceptans, samtidigt som man dolde faktiskt negativt material (inklusive, men inte begränsat till, relevant information om allvarliga hälsorisker) för delstaten, läkare, och allmänheten. Mer specifikt så framställde svarandens annonsmaterial falskeligen allvaret, frekvensen, och arten av de skadliga hälsoeffekterna som skapats av Zyprexa." (punkt 21, s 7.)

Man använde sig även av en av biverkningarna som ett användningsområde. Enligt statsåklagaren:

"På grund av att de [nya] antipsykotiska medlen kemiskt skapar en sedativ effekt, också känd som somnolens [dåsighet], har Lilly marknadsfört Zyprexa till läkare för utskrivning till geriatriska [äldre] patienter, speciellt de patienter som diagnostiserats med demens och som uppvisar symtom på ett agiterat tillstånd. Somnolens är en känd, vanlig biverkan av denna potenta läkemedelsklass, inte en indikerad användning. Att marknadsföra Zyprexa för att få till stånd sedation är ett medicinsk otillbörligt och oetiskt kemiskt tyglande." (punkt 28, s 9.)

Detta försiggår naturligtvis i alla länder där Zyprexa säljs, även i Sverige. Zyprexa är Sverige sjätte mest sålda läkemedel. Under de två sista åren har man sålt för över en halv miljard kronor. Lilly får in cirka 15 000 kronor på en enda person som får medlet under ett år. Man har i första hand inriktat sig till äldre - där märks inte skadeverkningarna så tydligt, man kan alltid skylla på demens. Dör patienten så kan man alltid skylla på åldern.

Läkemedelsverket varnade den 9 mars 2004 för "ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa". Man skrev:

"Olanzapin [Zyprexa] är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demens. Det rekommenderas inte för behandling av denna speciella patientgrupp."

Men trots detta har utskrivningen till gamla i Sverige ökat med runt 30 procent sedan dess! Och varken Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket har gjort något effektivt för att hantera detta övergrepp. De har bara passivt tittat på medan utskrivningarna ökar.

Den kände svensk-amerikanske professorn Curt Furberg som gjort flera avslöjanden om läkemedelsbolagen i USA, sade i november 2005 följande om Zyprexa i tidningen Läkemedelsvärlden (en av de få media som tagit upp kritik mot Big Pharma):

"Allvarliga former av diabetes och kraftig viktökning har rapporterats. Ett rättsfall var på gång med Zyprexa och jag blev inkopplad, fick ta del av information och talade med en advokat. Han, som var erfaren av liknande fall, berättade att 'det här är värre än allt annat jag sett, det finns ingen chans att företaget kan låta det här gå till domstol, då offentliggörs allting. De måste gå med på en uppgörelse i godo'."

Eli Lilly gick också snabbt och frivilligt med på att betala 9 miljarder kronor till närmare 30 000 patienter som stämt bolaget för att de skadats av Zyprexa. Dr David Graham vid FDA, som också slog larm om Vioxx-skandalen (minst 30 000 döda) och som är kritisk till den egna myndighetens agerande, har i nyligen hållna kongressförhör i USA uppskattat att risken att dö i cerebrovaskulära händelser är fördubblad och att runt 15 000 äldre varje år dör bara i USA på grund av utskrivningen av dessa antipsykotiska medel. David Graham sade följande vid förhören:

"… dessa bolag skrattar hela vägen till banken. Med varje piller de får utskrivna vid vårdhemmen skrattar de hela vägen till banken. Detta är off-label use, men man har så många kliniska studier som visar att dessa droger inte fungerar. Det är som en felbehandling [malpractice] att använda dem."

Skribenten Janne Larsson skrev till Läkemedelsverket i Sverige och begärde att de skulle granska marknadsföringen runt Zyprexa. Först då ansåg sig myndighetens ledning behöva göra något. Den 8 februari meddelade Läkemedelsverkets tf generaldirektör att man skulle:

"inhämta/begära in allt marknadsföringsmaterial angående Zyprexa från Eli Lilly, och göra en bedömning av om de påståenden som görs där är förenliga med ändamålsenlig användning av Zyprexa, vilket utesluter varje form av marknadsföring till äldre patienter".

Det såg ut som ett bra initiativ men var i själva verket bara en lam gest. Myndigheten skrev följande till Eli Lilly den 8 februari i år:

"Läkemedelsverket undersöker för närvarande marknadsföringen av Zyprexa. Därför vill vi få ta del av de marknadsföringsmaterial som används som utbildnings/informationsmaterial till personal inom sjukvården såsom annonser, broschyrer och OH/Powerpointpresentationer."

Eli Lilly skickade naturligtvis ett omfattande - väl korrigerat - marknadsföringsmaterial. Men endast från och med februari 2007. Man var förstås väldigt medveten om stämningarna i USA. Man svarade artigt: "Enligt önskemål i ert brev av den 9 februari 2007 översänder vi det marknadsföringsmaterial som i dag används för Zyprexa."

Janne Larsson baxnade:

"Allt det material som använts för att driva fram den stora utskrivningen av Zyprexa i Sverige, det material som använts för att driva fram utskrivning till gamla i Sverige - allt det material som skulle ge bevis för den illegala marknadsföringen - behåller Eli Lilly. Och på goda grunder - Läkemedelsverket har ju inte frågat efter det. Läkemedelsverkets undersökning är som en brottsundersökning där man bara letar efter "bevis" som gäller tiden EFTER det misstänkta brottet."

Eli Lillys reklamkampanj för Zyprexa i Sverige har skett med helsidesannonser i svenska Läkartidningen. Nyckelorden i annonsen var Styrka, Enkelhet - och Varsamhet.

Styrka är det inga diskussioner om, ordet varsamhet betyder dock att man skall vara försiktig så man inte skadar någon. Trots skadestånden på nio miljarder utbetalade kronor och stämningar från åtta statsåklagare i USA fortsätter man alltså samma kampanj i Sverige. Nyckelordet är fortfarande varsamhet och ingenstans kan man läsa om de faktiska skadorna. Man påstår till och med på sin hemsida att placebo skadar mer än Zyprexa! Biverkningsinformationen är direkt bedräglig. I denna sägs: "Människor upplever normalt få eller inga biverkningar. Dåsighet eller yrsel kan ibland inträffa, och en del människor kan uppleva ökad aptit, som kan leda till viktökning."

Viktökning leder ofta till diabetes och om någon undrar varför förekomsten av diabetes ökar så drastiskt bland personer som hamnat i psykvården så finner man också svar här. Den 21 december 2006 avslöjade New York Times läkemedelsbolagets mörkläggning av skadeverkningarna, att Zyprexa orsakade EXTREM viktökning med åtföljande hög risk för diabetes och andra sjukdomar. Redan 1999 kände Lilly till att studierna av Zyprexa visade att 16 procent av de personer som tog preparatet i ett år gick upp mer än 30 kilo. Man fortsatte dock sin aggressiva marknadsföring, riktad till äldre som inte kunnat försvara sig, då de mer eller mindre tvångsmedicineras med dessa droger. Alltså en "passiv form av eutanasi", då personalen inte kunnat undgå att lägga märke till hur snabbt förändringarna inträdde. En läkare på ett ålderdomshem i Sverige som vi pratade med sade helt öppet: "Ja, vi vet att dessa medel drogar ner dem!"

Och detta har Eli Lilly vetat om hela tiden. Och redan 2001 visste även amerikanska läkemedelsverket, FDA, om att de som tog Zyprexa hade en tio (!) gånger högre risk för diabetes än för övriga befolkningen.

Det är därför åtta statsåklagare stämmer Eli Lilly, fler beräknas följa med. Åklagaren i West Virginia stämmer Lilly för bedrägeri gentemot delstatens befolkning då man falskeligen marknadsfört det mycket starka antipsykotiska medlet Zyprexa till ADHD-barn och personer med "humörsvängningar" och således sökt vinst för så kallad off-label use.

För att vara extra tydlig:
1. Eli Lilly Sweden har under längre tid avsiktligt vilselett läkare och patienter om de faror som blir följden av användning av Zyprexa.
2. Eli Lilly har i sin marknadsföring förmedlat en förvanskad positiv information och förminskat skadeverkningarna av Zyprexa.
3. Eli Lilly Sweden har genom manipulation fått till stånd en kraftigt ökad utskrivning av Zyprexa till gamla med demens för vilka medlet inte är godkänt.

Den av Eli Lilly lämnade informationen till patienter och läkare, samt kampanjerna med att driva upp utskrivning av Zyprexa till gamla dementa patienter, där man visste att medlet inte var godkänt för denna grupp är med största sannolikhet ett brott mot Brottsbalkens 9 kap. § 1 och mot Läkemedelslagen § 21:

"Sådan information om läkemedel som har särskild betydelse för att förebygga skada eller för att främja en ändamålsenlig användning av läkemedel skall lämnas skriftligen när ett läkemedel tillhandahålls konsumenten. Lag (2006:253)."

Att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen inte agerat är en skandal av stora mått, då de vet om ovanstående fakta, eller borde veta om dem.

Kraftigt minskad medellivslängd
100 000 människor dör om året inom psykiatrin. Trots att mentala störningar och sjukdomar inte på något sätt är en dödlig sjukdom dör fler människor i förtid inom psykiatrin än inom något annat sjukvårdsområde. Vuxna med mentala sjukdomar som behandlas inom den offentliga psykiatrin dör 25 år tidigare än den övriga befolkningen. Ett gap som ökat alltmer sedan början av 1990-talet, visar en ny rapport som fått stor uppmärksamhet i media i USA.

Man har undersökt åtta delstater i USA. I genomsnitt dör en patient som vårdas inom psykiatrin vid 51 års ålder. 60 % av cirka 10 miljoner människor med psykisk störning i USA får vård inom den offentliga psykiatrin. Den privata psykiatrin har ej undersökts.
- Vi går i fel riktning och måste ändra kurs, säger dr Joseph Parks, chef för psykiatriska avdelningen inom Missouris Department of Mental Health och huvudförfattare till rapporten, till USA TODAY.

Undersökningen från USA visar att de flesta dödsfall skulle ha kunnat undvikas om bara psykiatrikerna inte gett patienterna så mycket psykiatriska droger. För det är i första hand de som tar död på patienterna, direkt men främst indirekt. De nya neuroleptikapreparaten är riktiga dräpare. Men patienterna dör oftast inte direkt av drogerna. De framkallar istället diabetes genom sin drastiskt fetmabildande effekt och på det kommer hjärtbesvär, menar dr Joseph Park. En ny undersökning visar att kombinationen av neuroleptika och antidepressiva orsakar fyra gånger snabbare utveckling av Alzheimers (Journal of Neurology, 2006, doi:10.1136/jnnp.2006.104034). De passiviserar även patienterna så att de inte aktiverar sig och inte söker vård. Det är nämligen den främsta avsikten med "medicinerna", att de skall sitta still och hålla tyst. Då anses de vara "botade". Men även om de befinner sig på psykiatriska sjukhus får de inte tillräckligt med vård.
- Jag får höra om stora svårigheter med att få tid även till enkla problem såsom högt blodtryck, säger dr Andrew Leuchter vid UCLA School of Medicine till USA TODAY.

Tvångsmedicinering
Men vad händer då i Sverige? Jo, här tror myndigheterna fortfarande att neuroleptika är ett "läkemedel" och vill enligt Anders Miltons modell med "undantagslös medicinering", tvångsmedicinera människor med dessa medel. I hemmen om så behövs. Politiker hänger med på trenden och fattar inte att tvångsmedicinering av dessa skadliga droger är ett enormt övergrepp på mänskliga rättigheter. Och då har vi verkligen problem. Psykiatriska droger orsakar stroke och diabetes och en uppsjö andra biverkningar, aggressioner, psykoser, påskyndad demens, hallucinationer etc. Vart är vi på väg?

Tyst media
Och varför ser vi inget i media om detta? Ytterst få i Sverige har skrivit om denna katastrof. Det saknas verkligen inte information. Det får förmodligen hänföras till avdelningen "nyttig idioti", med betoning på det sistnämnda. Ta exemplet med Expressens medicinska reporter som nyligen "wallraffat" hos ett par alternativmedicinare med kamera i handväskan. På löpsedlarna skriker hon ut: "Gud vad hemskt!" och visar upp en handfull vitaminpiller. Ingen har dött eller uppvisat skada. Tvärtom, enligt insändare från patienter hos vederbörande alternativmedicinare, har man uppenbarligen mått ganska bra. Men detta har naturligtvis inte publicerats. Däremot har man publicerat flera utlåtanden av så kallade experter inom Big Pharma som nickat inställsamt och förklarat hur farligt det är med kosttillskott - utan att en enda skada eller ett enda dödsfall redovisats. Att hundratusentals patienter tar skada eller dör av extremt skadliga mediciner är tydligen inte lika intressant. Man riktade med dessa artiklar uppmärksamheten åt ett helt annat håll.

Dagens Medicin är en annan tidning som i sin natur försvarar Big Pharma då den finansieras av dem. Helsida efter helsida med annonser från läkemedelsföretag fyller tidningen, ofta för någon form av psykofarmaka. En viss kritik förekommer men sällan av allvarligt slag. Däremot fick KMR två sidors uppmärksamhet för ett antal år sedan där man förfasade sig över att vi kritiserar psykiatrin. Detta var innan mordet på Anna Lindh, därefter har det varit tyst från deras sida då psykiatrin plötsligt fick all uppmärksamhet. Läkartidningen är en annan tidning som till stor del finansieras av läkemedelsbolagen.

Det alltså inte bara psykiatrin som delar säng med läkemedelsbolagen.

 

 

 

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.