Press: Debatt: LMV vill se ökat missbruk av amfetamin
KMR

 

Läkemedelsverket vill se ökat missbruk av amfetamin

Augusti 2005
Missbruket av amfetaminpreparat som Ritalina och Concerta är praktiskt taget obefintligt i den svenska skolan. Det finns nästan ingen bytes- eller försäljningsverksamhet av dessa piller på de svenska skolgårdarna. Det är inte alls som i USA.

Det här vill Läkemedelsverket ändra på. Myndigheten vet sedan 60-talet att när man ökar tillgången på legalt utskriven narkotika så ökar man också missbruket. Och ökat missbruk är slutprodukten av den kampanj - Säg JA till droger! - som myndigheten startat i samarbete med läkemedelsbolag och kända psykiatriker.

Ett viktigt JA kom när Läkemedelsverket den 12 juli i år meddelade att man släpper ut Ritalina på marknaden igen [1]. Det hade då varit förbjudet i 37 år - det drogs in efter missbrukskatastrofen i mitten av 60-talet.

Det här viktiga genombrottet i kampanjen tillkännagavs bara sju dagar efter det att en stor undersökning om missbruket av receptbelagda medel publicerats i USA [2]. I den amerikanska undersökningen kunde man läsa att en av tio tonåringar, eller närmare bestämt 2,3 miljoner, hade provat Ritalina eller andra legalt utskrivna amfetaminpreparat. De hade köpt pillren eller bytt till sig dem av andra ungdomar som fått dem utskrivna av läkare "mot ADHD".

Men på svenska skolgårdar finns det nästan inga amfetaminpreparat att köpa eller byta till sig. Den kända drogförespråkaren och läkaren Björn Kadesjö var tvungen att konstatera det i Socialstyrelsens skrift om ADHD. Han skrev att det är "något vi inte har några rapporter om i Sverige" [3]. Men tack vare det arbete som bland annat Kadesjö och Läkemedelsverket lagt ner kommer vi snart att få höra om denna försäljningsverksamhet också på svenska skolgårdar.

Joseph Califano, ordförande vid det center vid Columbiauniversitetet som gjort undersökningen om missbruket i USA, gav i en intervju två skäl till missbruksepidemin: "medicinerna är vitt spridda" och "det finns den här idén om att det inte är så farligt" (som marijuana eller ecstasy) [4].

Amfetaminpreparat, som Ritalina, har inte varit "vitt spridda" i Sverige - läkare och läkemedelsbolag har helt enkelt inte tillåtits ge ut pillren till barn och vuxna. Därför har vi inte på många år haft något egentligt missbruk av legalt utskriven centralstimulantia i landet.

Det här vill Läkemedelsverket alltså ändra på. Det ska bli lätt att skriva ut narkotika till barn och vuxna. Det går inte att hålla fast vid de gamla restriktionerna när läkemedelsbolag och psykiatriker vill att 10 000-tals barn och vuxna ska ges beteckningen ADHD och med den amfetamin och andra personlighetsförändrande droger (som Eli Lillys nya "ADHD-medicin" Strattera).
Del av kampanjen Säg JA till droger är också att sprida "den här idén om att det inte är så farligt" med amfetamin och andra droger. Att säga JA till Ritalina, efter det att medlet varit indraget i 37 år, är förstås att ge mycket tydliga signaler om att det inte är så farligt. Dessutom har Läkemedelsverkets specialistläkare i området ADHD, Lars-Olof Janols, gjort klart att det inte finns några allvarliga skadliga effekter vid "amfetaminbehandling". "Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas", anser Janols [5]. Hans kollega, psykiatriker Gunilla Thernlund, anser att amfetamin i medicinsk mening inte är beroendeframkallande - till skillnad från exempelvis kaffe [6]! Och, säger hon, det är "ju bara att sätta ut [medicinen]… om biverkningarna blir för besvärande". Det speciella med Janols och Thernlund är att de sköter det "kvalitetsregister" under Socialstyrelsen i vilket bland annat skadliga verkningar av amfetamin ska registreras. Det är som alla förstår ingen större risk att några sådana registreringar blir gjorda.

Läkemedelsverkets timing för publiceringen av godkännandet av Ritalina var perfekt. Det behövdes verkligen ett klart budskap om att "det inte är så farligt" vid just den tidpunkten. Den 29 juni hade nämligen en grupp under det amerikanska läkemedelsverket FDA tillkännagivit att man skulle göra en större översyn av de skadliga effekterna av amfetaminpreparaten. Man varnade också för att Concerta kunde ge "självmordstankar, hallucinationer och våldsamt beteende", hjärtkomplikationer och psykotiskt beteende [7], [8]. Det blev också extra viktigt för svenska Läkemedelsverket att vara tydlig om hur ofarligt det är med amfetamin eftersom den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten tidigare under året förbjudit det vanliga amfetaminpreparatet Adderall XR. Det hade framkommit att 20 personer som tog "medicinen" lidit en plötslig död, orsakad av hjärtskador. 14 av de 20 var barn. Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten skrev att man "dragit in försäljningstillståndet för produkten på grund av säkerhetsinformation om sambandet med plötslig död, hjärtrelaterade dödsfall, och hjärnblödningar bland barn och vuxna som tog de vanliga rekommenderade doserna av Adderall…" [9]

Men, som kända amfetaminförespråkare brukar säga - alla mediciner har ju biverkningar. Föräldrarna till de barn som dött av de skadliga effekterna - som enligt Läkemedelsverkets experter inte finns - tyckte nog inte att det var så enkelt som att bara "sätta ut [medicinen]… om biverkningarna blir för besvärande".

Allt bruk av narkotika - förutom vid svåra smärttillstånd - är att betrakta som missbruk. Att tygla friska barn med amfetamin och andra droger är inget annat än ett kemiskt övergrepp. Att ge missbrukare amfetamin "i låga doser" och kalla det drogfri behandling är ett grovt bedrägeri - ett sätt att överföra skattebetalarnas pengar till läkemedelsbolag, som med psykiatrikers hjälp ser till att missbrukare blir fast i ett livslångt narkotikabruk.

Men nu väntar Läkemedelsverket med spänning på de första rapporterna om försäljning av Ritalina och Concerta på de svenska skolgårdarna. Man vill ha en bekräftelse på att kampanjen verkligen lyckats.

Janne Larsson
skribent

janne.olov.larsson@telia.com

Referenser
[1] Läkemedelsverket, Läkemedelsmonografi, Ritalin, 12 juli 2005,
http://www.mpa.se/mono/ritalin.shtml
[2] CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005.
[3] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002.
[4] NBS News, Report: 15 million abuse prescription drugs, 11 juli 2005, http://msnbc.msn.com/id/8545351/
[5] Janols, Allvarliga biverkningar har ej kunnat påvisas, SvD 9 november 1999.
[6] Thernlund, artikel i Dagens Medicin, 5 december 2000.
[7] CBS News, FDA Looks Into ADHD Drugs, 29 juni 2005, http://www.cbsnews.com/stories/2005/06/29/health/main705183.shtml
[8] Medpage Today, FDA Says It Plans Label Changes for Concerta and Ritalin, 29 juni 2005, http://www.medpagetoday.com/Psychiatry/AttentionDeficitDisorder/tb/1294
[9] Health Canada, Advisory, 9 februari 2005,
http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/warnings/2005/2005_01.html

 

 

 

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.