Press: Debatt: Öppet brev till Socialstyrelsen
KMR

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

 

 

Öppet brev till Socialstyrelsen

2006-12-13

 

Nya bevis visar att antidepressiva medel ökar självmordsrisken, och att ECT ger bestående minnesförlust - socialstyrelsens nya rekommendationer om depressionsbehandling måste dras in. Det blir en vetenskaplig katastrof om den publiceras. Starka kapitalintressen har mörklagt riskerna.

Socialstyrelsen ska den 15 december ge ut "normerande" riktlinjer om depressionsbehandling, baserade på den gamla SBU-rapporten från år 2004. Det blir om man följer SBU-rapporten mer antidepressiva medel och mer elchocker (ECT), trots alla bevis på de katastrofala effekterna av dessa "behandlingar".

KMR kräver att de planerade riktlinjerna dras in.

KMR har gjort en undersökning av de rapporter om självmord som inkommit till Socialstyrelsen och som begåtts under februari till september i år i samband med vårdkontakt. De visar att 50 procent av personerna som tagit livet av sig fick antidepressiva medel. Närmare 80 procent hade fått någon form av psykofarmaka. Socialstyrelsen har inte gjort någon utredning av detta alarmerande faktum. De kände inte ens till det vid förfrågan.

I år har det till sist erkänts att SSRI-preparat som det storsäljande Seroxat ökar risken för självmord hos vuxna. Data har dock funnits i läkemedelsmyndigheternas arkiv i många år: De kliniska prövningar som gjorts visar att exempelvis Seroxat ökar risken för självmordsbeteende sex gånger (jämfört med behandling med sockerpiller, placebo). När SBU-rapporten skrevs var denna information fortfarande mörklagd av läkemedelsbolag, forskande psykiatriker och läkemedelsmyndigheter. Kapitalintressen hade styrt mörkläggningen. Flera psykiatriker har haft finansiella intressen i att tona ner riskerna. KMR har rapporterat om detta förut.

Förra året, året efter SBU-rapporten, publicerade British Medical Journal (BMJ) en studie där man fann att antidepressiva medel inte var mer effektiva än placebo, där man drog slutsatsen att det fanns "inga goda bevis för att dessa mediciner fungerar".

Helena Silfverhielm är talesman för Socialstyrelsen. På myndighetens hemsida uttalar hon sig om de nya depressionsrekommendationerna. Hon säger sig inte kunna ge detaljer men "underströk Lex Maria-systemets betydelse för ökad kunskap" där alla "självmord inom viss tid efter sjukvårdskontakt skall anmälas så att man kan göra en händelseanalys och ge återkoppling till vården. Detta är en viktig del i Socialstyrelsens arbete för vårdens utveckling".

Men tyvärr menar inte Silfverhielm allvar. Om hon gör det måste hon också ta KMR:s uppgifter på allvar. Att hälften av de rapporterade fallen fick antidepressiva medel är ett faktum som måste göras till föremål för en full oberoende utredning. Socialstyrelsen kan inte ge ut några "normerande" riktlinjer utan att ha utrett dessa alarmerande data och utan att noggrant ha gått igenom de nya vetenskapliga bevisen som beskrivits ovan.

Ny rapport visar att ECT ger allvarlig permanent minnesförlust
SBU drar även i sin depressionsrapport slutsatsen att ECT är "väsentligen en riskfri behandling" och "en skonsam behandlingsmetod".

Man skriver: "I vissa fall kan patienten ha bestående minnesluckor för tiden i direkt anslutning till behandlingen. Det saknas däremot belägg för att ECT kan orsaka minnesförlust för tiden före behandling eller påverka nyinlärningen." Man skriver vidare: "De minnesstörningar som ses i anslutning till behandlingarna är mycket sällan bestående mer än för händelser i direkt anslutning till behandlingsperioden."

Patienternas många berättelser om skadorna av ECT bortförklaras i rapporten genom att skylla på patientens depressioner eller än elegantare genom att påstå att patienterna bara fabulerar.

Men de ovanstående resultaten har nu motbevisats av ingen mindre än "the Pope of ECT", Harold Sackeim, vars tidigare forskningsresultat utgör grunden för SBU:s slutsatser ovan. Man har inte mindre än 14 referenser till Sackeim i sin rapport som Socialstyrelsens nya rekommendationer grundar sig på.

Sackeim har publicerat mer om ECT än någon annan i världen, han har fått mer forskningsanslag än någon annan, och han är den person som har störst inflytande över vad läkare och allmänhet "vet" om ECT. Även så i Sverige.

Efter att i 25 år sagt motsatsen har nu Harold Sackeim i sin senaste studie (The Cognitive Effects of Electroconvulsive Therapy in Community Settings) som skall publiceras i januari 2007 kommit fram till slutsatser som gör att SBU:s rapport måste dras in omedelbart - och till att Socialstyrelsen inte kan använda denna rapport för sina riktlinjer.

Han erkänner nu öppet att ECT framkallar permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeprocesser). Hans nya studie som är den första som publicerats som följt patienter i över sex månader, och även den första där han använt en kontrollgupp(!), bekräftar mer än 25 års patientrapporter om permanenta iatrogena (läkarframkallade) skador. Sackeim tar även tillbaka sin tidigare inställning, att dessa rapporter från patienterna helt enkelt var symtom på mental sjukdom. Han tillbakavisar även sitt tidigare påstående att ECT skulle öka intelligensen.

Och det viktigaste resultatet: "This study provides the first evidence in a large, prospective sample that the adverse cognitive effects can persist for an extended period, and that they characterize routine treatment with ECT in community settings."

Helena Silfverhielm på Socialstyrelsen känner dessutom till en svensk rapport om att elchocker ökar dödligheten med 34 procent i Sverige. KMR har tidigare publicerat denna rapport som en statistiker på Socialstyrelsen utfört, men som Socialstyrelsen valt att inte publicera.

Vi har också det besvärande faktum att ca 10 000 människor i USA dött av ECT under de sista 35 åren.

Det kanske mest pinsamma i allt detta är att Sackeim, som har haft ett mycket substantiellt inflytande på den internationella forskningen om ECT, avslöjas ha ett lika substantiellt kaptialintressen i ECT som ej avslöjats förut. Han säljer nämligen ECT-apparater till världens alla psykiatriker via ett privat bolag där han är delägare. Mer behöver väl inte sägas om "världens största auktoritet" på elchcocker.

Se en bitande analys av Sackeims studie: Harold Sackeim reverses position in upcoming study, http://www.ect.org/harold-sackeim-reverses-position-in-upcoming-study/ och Sackeims studie: The Cognitive Effects of Electroconvulsive Therapy in Community Settings.

Det finns naturligtvis långt mycket mer att säga om de inte sällan dödliga effekterna av ECT. Men Socialstyrelsen behöver för tillfället bara läsa Sackeims senaste studie för att förstå att SBU:s gamla rapport kan förpassas till historiens sophög. Det vore en vetenskaplig katastrof för myndigheten att i nuläget ge ut "rekommendationer" om ECT baserade på SBU-rapporten.

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.