Press: Debatt: Specialartiklar: Tom Cruise vid KMR:s 35-årsjubileum
KMR

 

Tom Cruise

Tom Cruise vid KMR:s 35-årsjubileum med (fr. v.) dr Anatololy Propopenko, rysk historiker,dr Samuel Blumenfeld, lärare och författare, samt dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri. Läkarna fick KMR:s utnämning "Human Rights Award" för sina insatser för barnens rättigheter gentemot psykiatrisk tvångsvård och nerdrogning med starka psykiatriska droger.

 

Ett stjärnspäckat firande med allvar

KMR firade sitt 35-årsjubileum 2004 med en spektakulär middag och underhållning av världsklass. Chaka Khan sjöng "Through the Fire" och bland gästerna kunde man se Tom Cruise, Juliette Lewis,den italienska skådespelerskan Sofia Milos från CSI Miami (TV5) samt en hel del amerikanska kändisar. Under middagen presenterades utmärkelser till personer som visat civilkurage i kampen mot psykiatriska övergrepp på mänskliga rättigheter. Evenemanget ägde rum lördagen den 28 februari i anrika Beverly Hilton Hotels International Ballroom som fylldes med fler än 800 gäster inklusive lagstiftare, läkare, samhällspolitiker och advokater. Magnus Thisner från KMR var där och bevakade evenemanget för "Mänskliga rättigheter".

 

Öppningsanförandet hölls av KMRs internationella ordförande, Jan Eastgate som raljerade över psykiatrins diagnossjuka och allmänna inkompetens. Vi fick även se ett filminslag från "Deep Sleep-skandalen" i Australien som Jan var med och avslöjade. Avslöjandet resulterade i Australiens hittills största officiella undersökning. En psykiatriker hade med sina metoder tagit död på långt över hundra patienter samt skadat och lemlästat flera tusen andra.

 

Kvällens första Human Rights pris gick till doktor Samuel Blumenfeld, amerikansk lärare och författare som avslöjat psykiatrins skadliga effekter inom undervisningen. Han gjorde bl.a. en jämförelse med Kina där fenomenet med ADHD är totalt okänt. I USA får mellan sex och åtta miljoner skolbarn Ritalina och andra psykiatriska droger. Nyligen reste Blumenfeld till Kina och besökte en skola med 500 elever. När han frågade rektorn hur många barn som fick Ritalina, svarade han: "Vad är det?". De har inga nerdrogade skolbarn i Kina och Blumenfeld frågade sig: "Är barnen i USA mer handikappade än de i Kina? Har de fler mentala störningar i USA och övriga västvärlden? Naturligtvis inte! De har bara mindre psykiatriker." Blumenfeld tog även upp sådana bisarra inslag i modern undervisning som "death education". Barn får lära sig att skriva sina testamenten och vilken text de vill ha på sin gravsten. Priset delades ut av skådespelerskan Juliette Lewis.Det andra priset gick till Vicky Dunkle som är vice ordförande i föreningen Föräldrar och barn för en diagnos- och drogfri undervisning. Hon förlorade själv sin 14-åriga dotter, som på lösa grunder stämplades som överaktiv, och ordinerades amfetamin (Ritalina). Dottern dog under kraftiga konvulsioner i Vickys armar på mottagningen hos den psykiatriker som skrev ut amfetaminet. Hon tog sedan initiativet till ovannämnda förening. Priset delades ut av den italienska skådespelerskan, Sofia Milos, känd från TV-serien CSI Miami.

 

Chaka Kan.Därefter uppträdde Chaka Khan som framförde sin klassiska hit "Through the Fire".Sedan följde en presentation och bekräftelse av de som donerat till KMR i USA i klasserna 25-, 50-, 75-, 100-, 125- och 200 000 dollar(!) av Fran Andrews och Bruce Wiseman, bägge verksamma i KMR USA. Allt är stort i USA.T Szasz.Huvudtalare var naturligtvis dr Thomas Szasz, som är mycket vital och slagfärdig för sina 84 år. Även han raljerade över psykiatrins diagnossjuka. Han ansåg att psykiatrin inte har något att göra inom det område som normalt tillhör föräldrarna. "Jag har länge ansett att barnpsykiatrikern är en av de värsta fienderna, inte bara för barnen, utan även för vuxna som ömmar för två av de mest ömtåliga och mest utsatta sakerna i livet - barn och frihet. Barnpsykiatri, liksom psykiatriskt slaveri, av vilket detta är en viktig del - kan inte reformeras. Enda sättet att reformera psykiatrin är att avskaffa dess metoder.
På grund av maktskillnaden mellan vuxna och barn, så kriminaliserar vi sexuella förhållanden mellan dem som våldtäkt på minderårig. Av samma anledning bör vi kriminalisera barnpsykiatrin." Anförandet rev ner starka applåder bland de 750 gästerna.

 

 

 

Thomas Szasz
"Jag har länge ansett att barnpsykiatrikern är en av de värsta fienderna, inte bara för barnen, utan även för vuxna som ömmar för två av de mest ömtåliga och mest utsatta sakerna i livet - barn och frihet. Barnpsykiatrin kan inte reformeras. Enda sättet att reformera psykiatrin är att avskaffa dess metoder."

 

T Szasz

.Därpå följde utdelningen av Thomas Szasz-priset för Outstanding Contributions to the Struggle Against the Therapeutic State. Detta nyinstiftade pris, som är en hyllning till dr Szasz, professor emeritus i psykiatri, den mest kände kritikern av psykiatrin idag och tillika en av KMRs grundare, gick till dr Anatoly Prokopenko, arkivarie och historiker från Ryssland. Han har med risk för sitt liv avslöjat och dokumenterat den sovjetiska och ryska psykiatrins koppling till KGB. Han trodde först att psykiatrin var ett offer och användes som ett redskap av den sovjetiska regimen, men upptäckte att den i högsta grad drevs av egna destruktiva krafter. Prisutdelare var den prisbelönade journalisten, Kelly Patricia O'Meara från Washington Times Insight Magazine.På begäran av dr Szasz framförde därpå artisten David Pomeranz sin egen sång "Invisible Criminals". Dagen därpå var det ett "Commissioners meeting" på KMRs högkvarter på Sunset Bolevard. Det består av rådgivare till KMR bestående av bl a läkare, jurister och artister. Panelen bestod av ordföranden för KMR i USA, Bruce Wiseman, dr Thomas Szasz och KMRs internationella ordförande Jan Eastgate. Man gick bl a igenom ett lagförslag i USA som innebär att föräldrar inte skall kunna tvingas att ge sina barn droger och att lärare och skolpersonal inte längre får rekommendera att barnen ska ta psykiatriska droger, utan ska ägna sig åt undervisning istället.Jan Eastgate redogjorde om vad som händer på olika fronter runt om i världen. I Kalifornien finns det ett förslag om en skatt på 1% av de rikaste personernas inkomst som ska gå direkt till psykvården. I övrigt har försäkringsbolagen nu börjat få upp ögonen på skador orsakade av psykofarmaka etc.Bruce Wiseman berättade att åtta miljoner barn idag får psykiatriska droger i USA. Det begås fler självmord med dessa än med placebo. Han redogjorde vidare för lagförslaget att föräldrar inte ska tvingas att ge sina barn droger. Detta har gått på remiss till WHO och psykiatrikerna har totalt infiltrerat denna en gång så aktningsvärda organisation. Han berättade vidare att psykiatrikerna hela tiden kan ändra en diagnos efter behag, vilket inte vanliga läkare kan. Detta för att anpassa sig till försäkringsutbetalningar, vilket gjort att försäkringsbolag och advokater nu börjar få upp ögonen för detta och kräver att även mentalsjukdom ska kunna påvisas fysiskt. Vidare så arbetas det på att genom internationell människorättslagstiftning få till ett stopp för ADHD.Thomas Szasz sade bl a att för 60 år sedan tog man enbart in vuxna "galningar" på mentalsjukhus, vilka inte var annat än fängelser. Nu är det på de moderna öppenvårdsmottagningarna övervägande barn som är patienter.

 

Mexikos delegat informerade om en ny lag i Mexiko som förbjuder alla giftiga ämnen till barn, vilket även inkluderar psykofarmaka. Connecticuts delegat berättade att psykiatrikerna oftast ger droger till barn på eget bevåg. Men när deras kort synas visar det sig att de överträder lagen. Och man skall inte tveka att anmäla dem.

 

 

 

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.